Sähkölaitteen merkinnät

Uusittu standardi SFS-EN IEC 61293:2020 esittää vähimmäisvaatimukset ja yleiset säännöt sähkölaitteiden sähköteknisten mitoitusarvojen sekä muiden ominaisuuksien merkinnöistä, jotta sähkölaite voidaan valita ja asentaa turvallisesti sekä tarkoituksen mukaisesti, huomioiden monenlaiset sähköenergian syöttötavat. Sen tarkoituksena on esittää:

  • yleiset vaatimukset sähkön syöttöominaisuuksien kuten jännite, virta, taajuus, ja teho merkitsemiseksi ilman rajoituksia
  • yhdenmukainen tapa tuotteiden sähköteknisten mitoitusarvojen merkitsemiseksi.

Toisen painoksen tekniset muutokset

Uusi painos laadittiin, jotta tämän horisontaalisen standardin vaatimukset ja ohjeet saatiin päivitettyä vastaamaan teknistä kehitystä, huomioiden myös viitestandardeihin tehdyt muutokset sekä 1. painoksen käytöstä saatu kokemus. Toinen painos antaa tarkemmat ohjeet sähkölaitteen syöttöjännitteen merkintään esim. kumpi esitystavoista 230/400 V, 400/230 V on suositeltava.

Uuden painoksen tärkeimmät muutokset ovat seuraavat:

  • soveltamisala on laajennettu kattamaan tuotteen valmistajan dokumentaatio
  • lisätty tuotteen normaalin käytön merkintöjen näkyvyyteen liittyvät tarkastelut
  •  lisätty yksityiskohtaisemmat vaatimukset laitteen mitoitusarvojen joukolle tai alueelle
  •  lisätty vaatimuksia merkintöjen sisällyttämisestä tekniseen dokumentaatioon
  • lisätty vaatimukset symmetrisen ja epäsymmetrisen toleranssin merkinnöille
  • 1. painoksen huomautukset on muutettu normatiiviseksi
  • kaikki viitteet muihin standardeihin on päivitetty
  • harmonisointi pienjännitedirektiiviin 2014/35/EU.

Lisätietoja standardista antaa SESKOssa Arto Sirviö.

Lisää suosikiksi