Sähköinen kulunvalvontajärjestelmä käsittää yhden tai useamman komponentin, jotka toisiinsa yhdistettyinä täyttävät standardissa SFS-EN 60839-11-1 ilmoitetut toiminnallisuuskriteerit. Kulunvalvontajärjestelmä voi sisältää useita kulunvalvontapisteitä. Standardissa käsitellään kunkin kulunvalvontapisteen turvaluokkajaottelua.

Järjestelmävaatimukset

Standardissa SFS-EN 60839-11-1 määritellään kulunvalvontajärjestelmän vähimmäistoiminnallisuus, suorituskykyvaatimukset ja testimenetelmät sähköisille kulunvalvontajärjestelmille ja komponenteille, joita käytetään kauttakulun valvontaan (sisään- ja uloskäynti) rakennuksissa ja suojatuilla alueilla sekä näiden ympäristössä.

SFS-EN 60839-11-1määriteltyjen pakollisten toimintojen lisäksi sähköiseen kulunvalvontajärjestelmään voidaan sisällyttää muitakin toimintoja edellyttäen, että ne eivät estä standardin vaatimusten täyttämistä.

Jos sähköisen kulunvalvontajärjestelmän osa (esim. ohjauslaite) on osa toista hälytysjärjestelmää (esim. murto- ja ryöstöilmaisujärjestelmät, kameravalvontajärjestelmät jne.), kyseisen osan on täytettävä myös sovellettavan toisen turvajärjestelmästandardin vaatimukset.

Standardi pätee myös kulunvalvontajärjestelmille, joilla on muiden sovellusten kanssa yhteisiä tunnistus-, havaitsemis-, liipaisu-, yhteys-, ohjaus-, viestintä- tai hälytyksenilmoitusvälineitä tai teholähteitä.

Soveltamisohjeet

Standardissa SFS-EN 60839-11-2 määritellään vaatimukset kulunvalvotajärjestelmän hahmottelulle, asennukselle, käyttöönotolle, kunnossapidolle ja dokumentaatiolle, jotka asennetaan valvottaviin rakennuksiin ja alueille tai niiden ympäristöön.

Lue myös

Murtovalvonta

Kiinteistöjen ja henkilöiden suojaamiseen käytettävät murto- ja ryöstöilmaisujärjestelmien EN 50131 -sarjan standardit on laadittu CENELECin komiteassa CLC/TC 79. Komitea IEC TC 79 on julkaissut EN 50131 -sarjan standardit vastaavina kansainvälisinä IEC 62642 -sarjan…
LUE LISÄÄ Murtovalvonta

Kameravalvonta

IEC-komitea TC 79Alarm and electronic security systems aloitti vuonna 2008 kansainvälisen kameravalvontastandardin valmistelun. Standardi perustuu eurooppalaisiin, amerikkalaisiin ja aasialaisiin käytäntöihin ja vaatimuksiin, joista komitean työryhmä WG12 on kehittänyt kansainväliset kameravalvontastandardin IEC 62676 Video…
LUE LISÄÄ Kameravalvonta

Hälytyskeskukset

Standardin SFS-EN 50518 määritelmän mukaan: hälytyskeskus (ARC) on keskus, jossa on jatkuvasti henkilökuntaa paikalla ja johon ilmoitetaan tieto yhden tai useamman hälytysjärjestelmän tilasta. Hälytyskeskus vastaanottaa ja käsittelee turvajärjestelmien lähettämät sanomat…
LUE LISÄÄ Hälytyskeskukset

Ilmoituksensiirto

Ilmoituksensiirtojärjestelmän tehtävänä on välittää valvotun kohteen turvajärjestelmien ilmoituksia (hälytyksiä) hälytyskeskukseen. Järjestelmän tekniset vaatimukset on määritelty komitean CLC/TC 79 standardisarjassa EN 50136. Päästandardi SFS-EN 50136-1 määrittelee yleiset vaatimukset ilmoituksensiirtojärjestelmän suorituskyvylle, luotettavuudelle, palautumiskyvylle sekä tietoturvavaatimuksille. Sovelluksesta riippuen, tuoteperhestandardeissa…
LUE LISÄÄ Ilmoituksensiirto

Turvapuhelin

Turvapuhelinsovellusten tekniset vaatimukset on määritelty komitean CLC/TC 79 standardisarjassa  EN 50134. Standardisarja sisältää vaatimukset turvapuhelinjärjestelmälle, turvapuhelimille, kotiyksikölle, ilmoituksensiirrolle sekä palvelun tai järjestelmän toteuttamiseen opastavat ohjeet.  Lue myös
LUE LISÄÄ Turvapuhelin