Etusivu > Standardoinnin aihealueet > Älykkäät sähköverkot (Smart Grid)

IEC:n Smart Grid -portaali

IEC on koonnut www-sivulleen älykkäiden sähköverkkojen standardointia käsittelevän aihealueen – Smart Grid portaalin

IEC:n Smart Grid -Roadmap ja havainnollinen työkalu

IEC:n teknillistä työtä ohjaavan komitean (Standardization Management Board, SMB) laatima selvitys älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvästä standardointitilanteesta suosituksineen. Selvitys kattaa kaikki aihealueet energian tuotannosta, siirrosta ja jakelusta aina kuluttajalle saakka.

IEC Smart Grid Standardization Roadmap, June 2010, Edition 1.0

IEC on julkaissut havainnollisen työkalun, jolla voidaan löytää Smart Gridin eri toimialueita käsittelevät standardit. Sovellus kattaa kaikki toimialueet energian tuotannosta, siirrosta ja jakelusta aina energian kulutukseen saakka. Työkalu sisältää yli 300 standardia ja mukana on IEC-standardien lisäksi muita aiheen kannalta oleellisia standardeja (EN, ETSI, ITU, IEEE, NIST yms.).

IEC:n Smart Grid -standardit

Älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvät standardit (300 kpl) on kerätty oheiseen luetteloon. Luettelossa mainittuja standardeja voi tilata SESKOsta, puh. 09 696 3970, sähköposti: myynti(at)sesko.fi.

Standardiluettelo

CENELECin Smart Grid -portaali

Smart Grid -portaalissa esitetään älykkäiden sähköverkkojen eurooppalainen standardointitilanne. 

SK 8 Sähköverkon järjestelmävaatimukset

SESKOn komitea SK 8 aloitti toimintansa 2015-01-01. Sen tehtävät ovat seuraavat:

  1. Seurata ja osallistua suomalaisena asiantuntijaorganisaationa seuraavien komiteoiden työhön IEC/TC 8 Systems aspects for electrical energy supply , IEC/SC 8A Grid Integration of Large-capacity Renewable Energy (RE) Generation ja CENELEC/TC 8X System aspects of electrical energy supply
  2. Seurata IEC/SMB SEG 2 Systems Evaluation Group – Smart Grid – ryhmän toimintaa.
  3. Seurata IEC/SMB SEG 4 LVDC-systems – ryhmän toimintaa.
  4. Seurata CEN/CENELEC/ETSI Smart Grid Co-ordination Group (SG-CG) -ryhmän toimintaan ja osallistua siihen.
  5.  Seurata älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvissä teknisissä komiteoissa tapahtuvaa standardointia.
  6. Huolehtia kansallisesta tiedottamisesta aiheeseen liittyvän standardoinnin osalta.
  7. Tarjota aktiivinen ja puolueeton keskustelufoorumi älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvän standardoinnin osalta.
  8. Saattaa CENELEC ja IEC-työn tulokset kansallisiksi standardeiksi tarkoituksenmukaisella tavalla.
  9. Huolehtia mahdollisesti tarvittavien kansallisten käsikirjojen laadinnasta.
  10. Huolehtia yhteistyöstä mm. asianomaisten viranomaisten, energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymän (CLEEN/SGEM) sekä Energiateollisuus ry:n älykkäitä sähköverkkoja käsittelevän ryhmän kanssa.

Standardointikomiteat

IEC TC 8
(sähköverkon ominaisuudet)
Valmiit standarditStrategic Business Plan
IEC TC 13
(sähköenergian mittaus)
Valmiit standarditStrategic Business Plan 
IEC TC 57 (sähkövoimajärjestelmien kauko-ohjaus)Valmiit standarditStrategic Business Plan
IEC TC 69 (sähköajoneuvojen lataus)Valmiit standardit Strategic Business Plan
IEC TC 82 (aurinkosähköjärjestelmät)Valmiit standarditStrategic Business Plan
IEC TC 88 (tuuligeneraattorit)Valmiit standarditStrategic Business Plan
IEC TC 105
(polttokennot)
Valmiit standarditStrategic Business Plan
IEC TC 115
(HVDC yli 100 kV)
Valmiit standarditStrategic Business Plan
IEC TC 117
(Termiset aurinkovoimalat)
Valmiit standarditStrategic Business Plan
IEC PC 118
(Smart grid -käyttäjärajapinta)
Valmiit standarditStrategic Business Plan
IEC TC 120 (Energiavarastot)Valmiit standarditStrategic Business Plan

Lisätietoja

Lisätietoja älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvästä standardoinnista antavat SESKOn toimistossa Arto Sirviö ja Juha Vesa.