Säteilyyn liittyviä asioita käsitellään IEC:n komiteoissa TC 45, TC 61, TC 62, TC 76 ja TC 106.

IEC TC 45 (Nuclear instrumentation) laatii kansainvälisiä standardeja ydinvoimalaitosten sähkölaitteistoille sekä säteilyturvallisuuteen liittyville mittalaitteille.

IEC TC 61 (Safety of household and similar electrical appliances) laatii turvallisuusstandardeja mikroaaltouuneille sekä ultraviolettivaloa käyttäville laitteille.

IEC TC 62 (Electrical equipment in medical practice) laati muiden terveydenhuollon sähkölaitteiden standardien ohella turvallisuusstandardeja säteilyn lääketieteellisestä käytöstä.

IEC TC 76 (Optical radiation safety and laser equipment) julkaisemat standardit liittyvät lasertekniikan turvallisuuteen.

IEC TC 106 (Methods for the assessment of electric, magnetic and electromagnetic fields associated with human exposure) laatimat standardit liittyvät ihmisten altistumiseen sähkö- ja magneettikentille sekä sähkömagneettiselle säteilylle.