Sähkölaitteiden kuvatunnukset

Standardoituja kuvatunnuksia käytetään sähkö- ja elektroniikkalaitteiden:

  • käyttöliittymissä kuten kone-ihminen-rajapinta (esim. play, stop, power on/off)
  • pakkauksissa (esim. ESD herkät laitteet, kosteudelle herkät laiteet, tuotteen valmistusmaa)
  • liittimien tunnistamiseen (esim. suojamaadoitusliitin, säädetty kuorma)
  • ominaisuuksien esittämisen ulkokuoressa (esim. luokan I, II tai III sähkölaite)
  • käyttöohjeina osana (esim. älä upota nesteeseen, ei saa peittää).

Kuvatunnustietokanta IEC 60417

Sähkölaitteiden standardoitujen kuvatunnusten kokoelma on julkaistu tietokantana IEC 60417 – Graphical Symbols for Use on Equipment. Kuvatunnusstandardin sisällön kehittämisen sekä käyttettävyyden kannalta standardi on julkaistu vain tietokantana. Kuvatunnusstandardiin tehtävät muutokset voidaan kohdistaa yksittäiseen kuvatunnukseen ja sen muutoshistoria säilyy tietokannassa.
Tietokannan normatiivinen osa sisältää kuvatunnuksen tunnusnumeron, nimen ja graafisen esityksen. Näiden lisäksi sen datalehteen on lisätty mm. avainsanoja, huomautuksia, vaihtoehtoisia nimiä sekä yhteydet muihin saman perheen kuvatunnuksiin. Lisäksi kuvatunnuksiin voi sisältyä sen soveltamista koskevia huomautuksia. Tietokannan kuvatunnukset on luokiteltu statuksen (standardi, vanhentunut, kumottu ja ehdotus) ja soveltamisalueen (esim. laitteet yleensä, lääkintälaitteet, kotitalouslaitteet, turvallisuuteen liittyvät tunnukset, jne.) mukaan.

IEC 60417 kuvatunnusten esikatselu

IEC:n palvelu IEC Standards & Services Portal (https://oc.iec.ch/) tarjoaa monipuoliset hakutoiminnot ja esikatselunäkymän IEC-julkaisujen tietoihin. Sieltä löytyy myös IEC 60417 kuvatunnukset (graphical symbols).

Kuvatunnusten standardointi

IEC:n kansallisten komiteoiden nimeämät komitean IEC SC 3C Graphical symbols for use on equipment kelpuutusryhmän VT 60417 jäsenet osallistuvat kuvatunnusten standardointiin. Muutos- ja lisäysehdotukset menevät kelpuutusyhmän arviointi ja kelpuutuskäsittelyn kautta tietokantaan. Suomessa muutos- ja lisäysehdotuksia voi esittää SESKOn komitealle SK 3, jonka yhteyshenkilönä toimii Arto Sirviö.