IEC on perustettu vuonna 1908 ja sen ensimmäinen komitea IEC TC 1 Terminology vuonna 1911. IEC:llä on sähköalan sanastoista standardisarja IEC 60050 International Electrotechnical Vocabulary jossa on yli 80 erillistä sanastostandardia. Yhteensä käsitteitä on yli 22 000. Näistä sähköalan termeistä on käännetty suomeksi noin puolet, eli 10 000 termiä. IEC:n sanastoissa termit ja niiden määritelmät esitetään englannin ja ranskan kielellä. Näiden lisäksi sanastosta riippuen termivastineet esitetään arabian, espanjan, italian, japanin, kiinan, norjan, portugalin, puolan, ruotsin, saksan, serbian, slovenian, suomen, tsekin ja venäjän kielillä.

Kaikki IEC:n sanastostandardit on koottu yhteiseen sanastotietokantaa Electropediaan. Se on kaikkien käyttäjien maksuttomassa käytössä. Myös suomenkieliset sähköalan termit löytyvät Electropediasta, mikäli termi on käännetty. Sanastotietokannassa termit on eroteltu asiakokonaisuuksiin ja edelleen lukuihin. Kullakin termillä on yksilöllinen tunnus, jonka käyttö helpottaa termien tunnistamista ja niihin viittamista.

Suomenkielisiä sanastostandardeja on laadittu 1960-luvulta lähtien. Suomennetuissa sanastoissa on esitetty suomenkielisen termin lisäksi englanninkielinen termi määritelmineen ja sanastosta riippuen termin 2-6 muulla kielellä.

Kansainvälisen standardointijärjestön ISO:n (International Organization for Standardization) termit löytyvät ISO:n termipalvelusta, joka sisältää muut kuin sähkö- ja elektroniikka-alan termit.

Tietotekniikan ja IT-alueen termistöä löytyy Sanastokeskuksen ylläpitämästä Tepa-termipankista.

Teräväpiirtotelevisiotekniikkaan (HDTV) liittyviä termejä on koottu HDTV-oppaan sanastoon.

Kattavaa tietoa yleisistä suomenkielisistä termeistä löytyy Kotimaisten kielten keskuksen ylläpitämästä Kielitoimiston sanakirjasta.

SESKOn sähköautokomitean SK 69 laatima sähköautosanasto löytyy täältä.

Lisätietoja sähköalan sanastoista saa komitean SK 1 sihteeriltä Sanna Koivulta.

Suomenkieliset sanastostandardit

Yleiset käsitteet

Osa 113 Sähkötekniikan fysiikka – Eletropedia Part 113
SFS-IEC 60050-113 (2004)
SFS-IEC 60050-113/AC (2015)

Osa 121 Sähkömagnetismi – Electropedia Part 121
SFS-IEC 60050-121+A1 (2002)

Osa 151 Sähkö- ja magneettilaitteet – Electropedia Part 151
SFS-IEC 60050-151 (2002)

Osa 171 Digitaalitekniikka – Peruskäsitteet – Electropedia Part 171
SFS-IEC 60050-171(2019)

Osa 195 Maadoitus ja suojaus sähköiskulta – Electropedia Part 195
SFS-IEC 60050-195 (1999)

Mittaus ja säätö

Osa 300 Sähkö- ja elektroniikkamittaustekniikka ja mittauslaitteet
SFS-IEC 60050-300 (2019)

Sisältää osat:

311 Mittaustekniikan yleistermit – Electropedia Part 311
312 Sähkömittaustekniikan yleiset termit – Electropedia Part 312
313 Sähkömittauslaitteiden tyypit – Electropedia Part 313
314 Sähkömittausinstrumenttien erikoistermit – Electropedia Part 314

Osa 321 Mittamuuntajat – Electropedia Part 321
SFS 5638 (1990)

Osa 351Ohjaustekniikka – Electropedia Part 351
SFS-IEC 60050-351 (2015)

Osa 371 Kaukokäyttö – Electropedia Part 371
SFS 5241 (1986)

Sähkölaitteet

Osa 411 Pyörivät koneet – Electropedia Part 411
SFS-IEC 60050-411 + A1 (2009)

Osa 415 Tuulivoimalat – Electropedia Part 415
SFS-IEC 60050-415 (2000)

Osa 421 Tehomuuntajat ja kuristimet – Electropedia Part 421
SFS 2080 (1990)

Osa 441 Kytkinlaitteet ja varokkeet – Electropedia Part 441
SFS 3746 (1986)

Osa 442 Sähköasennustarvikkeet – Electropedia Part 442
SFS-IEC 60050-442 (2000)

Osa 444 Yleisreleet – Electropedia Part 444
SFS-IEC 60050-444 (2012)

Osa 445 Aikareleet – Electropedia Part 445
SFS-IEC 60050-445 (2012)

Osa 447 Mittausreleet – Electropedia Part 447
SFS-IEC 60050-447 (2012)

Osa 448 Sähkövoimajärjestelmän relesuojaus – Electropedia Part 448
SFS-IEC 60050-448 (2002)

Osa 461 Energiakaapelit – Electropedia Part 461
SFS-IEC 60050-461 (2009)

Osa 466 Ilmajohdot – Electropedia Part 466
SFS 50-466 (1992)

Osa 471 Eristimet – (ei Electropediassa)
SFS 5239 (1986)

Osa 482 Paristot ja akut – Electropedia Part 482
SFS-IEC 60050-482 (2008)

Elektroniikkalaitteet

Osa 521Puolijohdekomponentit ja integroidut piirit – Electropedia Part 521
SFS-IEC 60050-521 (2004)

Osa 551 Tehoelektroniikka – Electropedia Part 551
SFS-IEC 60050-551 (2000)

Osa 581 Elektroniikkalaitteiden sähkömekaaniset komponentit – Electropedia Part 581
SFS-IEC 60050-581 (2011)

Energian tuottaminen, siirto ja jakelu

Osa 614 Sähkön tuottaminen, siirto ja jakelu – Electropedia Part 614
SFS-IEC 60050-614 (2018)

Osa 617 Organisaatio/sähkömarkkinat – Electropedia Part 617
SFS-IEC 60050-617 (2009), SFS-IEC 60050-617/A1 (2012), SFS-IEC 60050-617/A2 (2018)

Osa 651 Jännitetyöt – (ei Electropediassa)
SFS-IEC 60050-651 (2000) 

Tietoliikenne

Osa 701 Tietoliikenne, kanavat ja verkot – Electropedia Part 701
SFS 5690 (1991)

Osa 704 Siirtotekniikka – Electropedia Part 704
SFS-IEC 50-704 (1995)

Osa 712 Antennit – Electropedia Part 712
SFS-IEC 50-712 (1994)

Osa 713 Radioliikenne. Lähettimet, vastaanottimet, verkot ja käyttö – Electropedia Part 713
SFS-IEC 60050-713 (2000)

Osa 725 Avaruusradioviestintä – Electropedia Part 725
SFS-IEC 50-725 (1997)

Osa 726 Siirtojohdot ja aaltojohdot – Electropedia Part 726
SFS 5619 (1990)

Osa 731 Optinen tiedonsiirto – Electropedia Part 731
SFS-IEC 50-731 (1993)

Osa 732 Tietokoneverkkotekniikka – Electropedia Part 732
SFS-IEC 60050-732 (2010)

Erityissovellukset

Osa 801 Akustiikka ja sähköakustiikka – Electropedia Part 801
SFS-IEC 50-801 (1997)

Osa 826 Rakennusten sähköasennukset – Electropedia Part 826
SFS-IEC 60050-826 (2005)

Osa 845 Valaistus – Electropedia Part 845
SFS-IEC 50-845 (1992)

Electropedia Part 901 Standardization

Electropedia Part 902 Conformity assessment

Muita sähköalan SFS-sanastoja

Esineiden internet (IoT) – Sanasto
ISO-IEC 20924 (2021/2022)

Saavutettavuuden termit ja määritelmät – osittainen suomennos
SFS-EN 63080 (2017/2021)

Energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet. Yleinen kansainvälinen terminologia. Osa 1: Energialähteet
SFS-EN ISO/IEC 13273-1 (2016/2019)

Energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet. Yleinen kansainvälinen terminologia. Osa 2: Uusiutuvat energialähteet
SFS-EN ISO/IEC 13273-2 (2016/2019)

Yleisiin valaistustarkoituksiin käytettävät ledituotteet
SFS-EN 62504 (2015)

Kotitaloussähkölaitteet
SFS 3384 (2004)

Pistokytkimet
SFS 5805 (2017)

Sähköenergian mittaus
SFS-IEC/TR 62051 (2007)

Tiedonsiirtosanasto – DLMS/COSEM-tiedonsiirtoprotokollan termit
SFS-IEC/TR 62051-1 (2005)

Informaatiorakenteiden, dokumentoinnin ja graafisten symbolien sanasto
SFS-IEC TR 62154 (2006)

Piirilevyjen suunnittelu, valmistus ja kokoonpano
SFS-EN 60194 (2006)

Sähkölämmittimet ja sähkölämmitysjärjestelmät
SFS 2711 (2009)

Hälytysjärjestelmät
CLC/TR 50531 (2012)

Sähkötuotteiden ympäristöasiat
SFS-EN 62542 (2014)

Human Factors (HF): User-centred terminology for existing and upcoming ICT devices, services and applications
ETSI Guide 203 449 (2022)