Etusivu > Standardoinnin aihealueet > Automaatio > Teollisuusautomaatio

Teollisuusautomaatiojärjestelmiin liittyviä standardeja

Seuraavassa katsauksessa esitetään automaatiojärjestelmien turvallisuuteen, ohjelmointiin, dokumentointiin ja tiedonsiirtoon liittyviä standardeja sekä SFS-käsikirjoja.

Tämän alueen vastuuhenkilö SESKOn toimistossa on Jukka Alve.

Komitean SK 65 Teollisuusprosessien ohjaus strategia

SESKOn komitean toiminta-alue on IEC TC 65 alakomiteoineen ja CENELEC TC 65X. IEC:n komitean TC 65 tehtäväalueina ovat standardit, jotka liittyvät jatkuvien ja panoksina tapahtuvien prosessien mittauksen ja ohjauksen/säädön laitteisiin ja niiden integrointiin vastaaviin järjestelmiin.

Sivulla IEC TC 65 on mm. kansainvälisen komitean yleisinformaatio, sen laatimat julkaisut (Publications ) ja työohjelma (Work programme ), ja tietoa sen rakenteesta (Structure ) alakomoiteoineen ja työryhmineen

Toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallisesta turvallisuudesta on oma sivunsa.

Logiikkaohjaus

IEC SC 65B:n laatimaan standardisarjaan IEC 61131 Programmable controllers (Ohjelmoitavat ohjauslaitteet) sisältyvät seuraavat toiminnan kuvausta käsittelevät osat (osat 1…3, 5 ja 7 on voimaansaatettu EN-standardeiksi):

 • Part 1: General information
 • Part 2: Equipment requirements and tests                 
 • Part 3: Programming languages 
 • Part 4: User guidelines
 • Part 5: Communications
 • Part 7: Fuzzy control programming 
 • Part 8: Guidelines for the application and implementation of programming languages

Toiminnan kuvaus

Aiheeseen liittyy standardi SFS-EN 60848:2003 GRAFCET-määrittelykieli jaksoittaisen ohjauksen toimintadiagrammeja varten. 

Dokumentointi

SFS-IEC 61506 Teollisuusprosessien mittaus ja ohjaus. Sovellusohjelmiston dokumentaatio sisältää järjestelmän/tuotteen elinjaksoon liittyen kuvauksen eri dokumenteista ja luettelon sovellusohjelmiston dokumentaatiosta.  Tämä standardi sisältyy SFS-käsikirjaan 631-2.

Toimilohkot

IEC 61499 Function blocks for industrial-process measurement and control systems
(Toimilohkojen esittäminen). Valmiina ovat seuraavat osat:

 • Part 1: Architecture
 • Part 2: Software tool requirements
 • Part 4: Rules for compliance profiles

IEC 61804 Function blocks (FB) for process control  and electronic device description language (EDDL)         

 • Part 1: Overview of system aspects
 • Part 2: Specification of FB concept
 • Part 3: Electronic Device Description Language (EDDL)
 • Part 4: EDD interoperability guideline.
 • Part 5: EDDL Builtin library
 • Part 6: Meeting the requirements for integrating fieldbus devices in engineering tools for field devices

Panosautomatio

IEC 61512 Batch control

 • Part 1: Models and terminology
 • Part 2: Data structures and guidelines for languages  
 • Part 3: General and site recipe models and representation
 • Part 4: Batch Production Records

Kansainväliset automaatiojärjestelmien tiedonsiirtostandardit

IEC 61784 Industrial communication networks – Profiles

 • Part 1: Fieldbus profiles
 • Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC 8802-3
 • Part 3: Functional safety fieldbuses  – General rules and profile definitions (moniosainen sarja)
 • Part 5: Installation of fieldbuses – Installation profiles (moniosainen sarja)

IEC 62439 Industrial communication networks – High availability automation networks

 • Part 1: General concepts and calculation methods    
 • Part 2: Media Redundancy Protocol (MRP)
 • Part 3: Parallel Redundancy Protocol (PRP) and High-availability Seamless Redundancy (HSR)
 • Part 4: Cross-network Redundancy Protocol (CRP)
 • Part 5: Beacon Redundancy Protocol (BRP)
 • Part 6: Distributed Redundancy Protocol (DRP)
 • Part 7: Ring-based Redundancy Protocol (RRP)

IEC PAS 62953 Industrial communication networks – Fieldbus specifications – ADS-net

IEC TR 62685 Industrial communication networks – Profiles – Assessment guideline for safety devices using IEC 61784-3 functional safety communication profiles (FSCPs)IEC PAS 62953 Industrial communication networks – Fieldbus specifications – ADS-net

Eurooppalainen kenttäväylästandardi

Tiedonsiirtoprotokolla CANopen sisältyy standardiin EN 50325 Industrial communication subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces.

 • Part 1: General requirements
 • Part 4: CANopen
 • Part 5: Functional safety communication based on EN 50325-4

Teollisuuden langaton tiedonsiirto

IEC 62591 Industrial communication networks – Wireless communication network and communication profiles – WirelessHART                   

IEC 62601 Industrial communication networks – Fieldbus specifications – WIA-PA communication network and communication profile

IEC TS 62657-1 Industrial communication networks – Wireless communication networks – Part 1: Wireless communication requirements and spectrum considerations

IEC 62657-2 Industrial communication networks – Wireless communication networks – Part 2: Coexistence management

IEC TR 62685 Industrial communication networks – Profiles – Assessment guideline for safety devices using IEC 61784-3 functional safety communication profiles (FSCPs)

IEC 62734 Industrial networks – Wireless communication network and communication profiles – ISA 100.11a

IEC PAS 62948 Industrial networks – Wireless communication network and communication profiles – WIA-FA

Tietoturvallisuus (kyberturvallisuus)

IEC 62443 Industrial communication networks – Network and system security

 • Part 1-1: Terminology, concepts and models (TS)
 • Part 2-1: Establishing an industrial automation and control system security program
 • Part 2-3: Patch management in the IACS environment (TR)
 • Part 2-4: Security program requirements for IACS service providers
 • Part 3-1: Security technologies for industrial automation and control systems (TR)
 • Part 3-3: System security requirements and security levels
 • Part 4-1: Secure product development lifecycle requirements

Seuraavat osat standardisarjasta IEC 62443 Teollisuuden tietoliikenneverkot. Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus on julkaistu suomeksi:

 • IEC/TS 624431-1:fi Osa 1-1: Terminologia, käsitteet ja mallit
 • SFS-IEC 62443-2-1 Osa 2-1: Tietoturvallisuusohjelman perustaminen teollisuusautomaatio- ja ohjausjärjestelmiä varten    
 • IEC/TR 62443-3-1:fi Osa 3-1: Tietoturvateknologiat teollisuusautomaatio- ja ohjausjärjestelmille

Nämä osat ovat mukana myös käsikirjassa SFS-käsikirja 631-3.