Standardissa SFS-EN 61082-1 esitetään yleiset säännöt ja ohjeet informaation esittämiselle dokumenteissa sekä erityissääntöjä sähkötekniikassa käytettäville kaavioille, piirustuksille ja taulukoille.

Standardissa esitetään vaatimuksia ja ohjeita sähkötekniikassa käytettäville erityisdokumenttilajeille, joita ovat mm.: piirikaavio, asennuspiirustus ja sijaispiirikaavio.

Siinä kuvataan myös dokumentin ominaisuudet, joita tarvitaan sen tulostamiseen paperille, liittämiseen dokumenttien hallintajärjestelmään sekä tunnistamiseen liittyvät tiedot (dokumentin tunnistamisalue).

Standardi opastaa piirustusten ja kaavioiden laatimiseen käyttäen piirrosmerkkejäviitetunnuksia, tekstiä, liitäntä- mitta- ja viiteviivoja sekä kohteen teknisen tiedon esittämiseen suureilla ja yksiköillä.

Lisätietoja ks. Sähköpiirustusstandardista uudistettu painos 15.5.2015