Standardin SFS-EN 50518 määritelmän mukaan: hälytyskeskus (ARC) on keskus, jossa on jatkuvasti henkilökuntaa paikalla ja johon ilmoitetaan tieto yhden tai useamman hälytysjärjestelmän tilasta. Hälytyskeskus vastaanottaa ja käsittelee turvajärjestelmien lähettämät sanomat sekä käynnistää sovitun mukaiset vastetoiminnon (henkilö tai kone). Hälytyskeskuksen rakenteelliset vaatimukset, teknisten laitteiden ominaisuudet sekä prosessi on määritelty standardissa SFS-EN 50518.

Hälytyskeskusstandardin SFS-EN 50518:2019 kolmas painos luokittelee kiinteistön turvajärjestelmien hälytyksiä vastaanottavat hälytyskeskukset kahteen kategoriaan. Uudelleen jäsennelty standardi sisältää teknisiä muutoksia mm. soveltamisalaan ja hälytystenkäsittelyyn. 

Lisätietoja ks. Hälytyskeskusstandardi uudistui 19.10.2019