Ilmajohtojen rakenteet ovat aihealue, jossa ympäristön olosuhteet kuten tuuli, lämpötila, jään muodostuminen ja maaston tyyppi vaikuttavat voimakkaasti. Sen takia Euroopassa suurjänniteilmajohtoja koskevat standardit ovat rakenteeltaan sellaisia, että on olemassa perusvaatimukset ja yleiset mitoitusmenetelmät sisältävä standardi ja kullakin maalla erityisvaatimukset sisältävä kansallinen osa.

Perusvaatimusstandardi on SFS-EN 50341-1 Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV – Part 1: General requirements – Common specifications, joka on suomennettu otsikolla Vaihtosähköilmajohdot yli 1 kV jännitteillä. Osa 1: Yleiset vaatimukset. Yhteiset määrittelyt.

Jokaiselle maalle on oma osansa standardisarjassa SFS-EN 50341-2. Suomen kansallinen osa on SFS-EN 50341-2-7 Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV – Part -2-7: National Normative Aspects (NNA) for FINLAND (based on EN 50341-1:2012), joka on julkaistu suomeksi otsikolla Vaihtosähköilmajohdot yli 1 kV jännitteellä. Osa 2-7 Suomen kansalliset velvoittavat määrittelyt. Suomalaista standardia SFS-EN 50341-2-7 on laajennettu lisäämällä siihen myös pienjänniteilmajohtojen vaatimukset.

Näitä kansallisia osia on kaikkiaan lähes 20 ja kullakin maalla on oma tunnuksensa. Esim. Ruotsin osuuden tunnus on – 18, Norjan – 16 ja Viron -20. Kaikkien maiden kansalliset osuudet on saatavilla SFS:n standardimyynnistä englanninkielisenä.