SK 69 Sähköautot ja latausjärjestelmät

SK 69 Sähköautot ja latausjärjestelmät

IEC TC 69 Electric road vehicles and electric industrial trucks 
CENELEC TC 69X Electrical systems for electric road vehicles

SESKOn komitea SK 69 osallistuu ja vaikuttaa kansainväliseen standardointiin komiteoissa IEC/TC 69 ja CENELEC/TC 69X. SK-komitea seuraa aktiivisesti kehitystä myös muissa aiheeseen liittyvissä komponenttikomiteoissa, kuten akkukomiteassa IEC/TC 21, pistokytkinkomiteassa IEC/SC 23H, jakokeskuskomiteassa IEC/SC 121B sekä sähköajoneuvojen standardoinnista vastaavassa komiteassa ISO/TC22/SC21.

Komitea SK 69 saattaa IEC:n ja CENELECin työn tulokset kansallisiksi standardeiksi tarkoituksenmukaisella tavalla, laatii kansalliset suositukset toimialueeltaan sekä tiedottaa sähköajoneuvojen standardoinnin vaiheista. Se toimii sähköisen liikenteen standardoinnista kiinnostuneiden suomalaisten keskustelufoorumina sekä yhteistyössä viranomaisten (Traficom, Tukes) kanssa.

Sähköajoneuvojen lataamiseen liittyvät standardit

SESKOn sivustosta löytyy kohdasta Standardoinnin aihealueita yhteenveto sähköajoneuvojen latausjärjestelmiin liittyvistä standardeista.

Kansallinen lataussuositus

Komitea SK 69 on laatinut kansallisen sähköautojen lataussuosituksen. Suositusta päivitetään standardoinnin etenemisen myötä. Tuorein versio on ilmestynyt helmikuussa 2021. Asiaan liittyy läheisesti myös maaliskuussa 2020 julkaistu yhteenveto latauspisteen vikavirtasuojauksista Latausjärjestelmien vikavirtasuojavaatimukset (pdf) (53.3 KB).

Sähköautosanasto

Sähköinen liikenne on nuori ja nopeasti kehittyvä ala ja kaikki sanasto ei ole vielä vakiintunutta suomen kieleen. SESKOn sähköautosanaston tarkoitus on tuoda selvyyttä ja yhtenäistää alan sanastoa. 

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosimaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Juha Vesa
+358 45 657 8661
etunimi.sukunimi@sesko.fi