SR 100 Audio, video ja multimedia

SK 209 Yhteisantennilaitteet

SESKOn seurantaryhmä SR 100 osallistuu kansainväliseen standardointiin seuraamalla IEC-komitean TC 100 Audio, video and multimedia systems and equipment sekä CENELECin komitean TC 209 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services työtä, osallistumalla kokouksiin ja nimittämällä jäseniä niiden työryhmiin.

IEC TC 100 tarkempia tietoja löytyy IEC internetsivuilta. Vastaavat CENELEC TC 209 tiedot löytyvät CENELEC internetsivuilta.

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa komiteajäsenen edustaman yrityksen liiketoiminnan kannalta keskeisten kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosittainen osallistumismaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Ari Honkala
+358 45 1880 625
etunimi.sukunimi@sesko.fi