SK 3 Dokumentointi, graafiset tunnukset sekä teknisen informaation esittäminen

SK 3 Dokumentointi

SESKOn komitea SK 3 seuraa ja osallistuu IEC-komitean TC 3 ja sen alakomiteoiden SC 3C ja SC 3D toimintaan ja vaikuttaa niissä laadittavien standardien sisältöön. SESKOn sivustolla on lisätietoa muutamista SK 3:n soveltamisalaan kuuluvista standardeista: kuvatunnukset, piirrosmerkit, sähköpiirustukset, käyttöohjeet, viitetunnukset.

IEC TC 3 Documentation, graphical symbols and representations of technical information

Komitea laatii kansainvälisiä standardeja, joita tarvitaan sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen dokumentaation laatimiseen kaikissa elinkaaren vaiheissa. Sähkölaitteiden kuvatunnusten ja tuotteen teknisen informaation esittämiseen liittyvien asioiden standardointi on annettu alakomiteoiden SC 3C ja SC 3D tehtäväksi. Komitean IEC TC 3 standardoinnin kohteita ovat esim.:

 • sähköpiirrosmerkit
 • sähköpiirustussäännöt
 • laitetunnukset (yksikkötunnus/viitetunnukset)
 • johtimien tunnistaminen aakkosnumeerisin merkinnöin ja väritunnuksilla
 • dokumenttien luokittelu ja dokumenttien hallinta
 • tuotteen käyttöohjeet
 • tuotteen määrittely standardoitujen ominaisuuksien avulla.

IEC SC 3C Graphical symbols for use on equipment

SC 3C standardoi laitteissa käytettäviä kuvatunnuksia, jotka liittyvät ihmisen vuorovaikutukseen laitteen kanssa. Standardointi käsittää menetelmät, kuvatunnusten suunnittelusäännöt sekä kuvatunnusten suunnittelu nimenomaiseen sovellukseen. Laitteissa käytettävien kuvatunnusten pääasiallinen käyttö on:

 • laitteen tai laitteen osan tunnistaminen (esim. ohjaus tai näyttö)
 • toimintatilan esittäminen (esim. ON, OFF, hälytys)
 • rajapintojen tunnistaminen (esim. liittimet, materiaalien täyttökohta)
 • informaation esittäminen pakkauksessa (esim. sisällön tunnistaminen, käsittelyohjeet)
 • laitteen käyttöohjeet (esim. käytön rajoitukset).

Kansainvälinen sähkölaitteiden kuvatunnuskokoelma on julkaistu tietokantana IEC 60417.

IEC SC 3D Classes, Properties and Identification of products – Common Data Dictionary (CDD)

SC 3D standardoi menetelmiä ja tietomalleja tuotteen teknisen informaation esittämiseksi tuotteen koko elinkaaren aikana. Tuote voi olla palvelu, laite, järjestelmä tai tehdas. Standardeissa esitetään säännöt, periaatteet ja menetelmät, joilla mahdollistetaan teknisen informaation esittämiseen tietokoneluettavassa muodossa. Standardointi käsittää:

 • ominaisuuksien ja luokkien määritelmät, rakenteet ja tunnukset
 • ontologioiden ja tuotetietokokoelmien rakenteen suunnittelu
 • yhdenmukainen metodologia teknisen informaation jäsentelyyn ja viestintään
 • avustaa kaikkien sovellusalueiden luokkien ja ominaisuuksien kehittämistä ja niiden julkaisu CDD:ssä
 • IEC Common Data Dictionary (IEC CDD) ylläpito ja laadun hallinta
 • tuki semanttiselle yhteensopivuudelle.

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoidenja seurantaryhmien työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Työryhmän jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komitea-/seurantaryhmän jäsenyydestä peritään vuosimaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Arto Sirviö
+358 40 525 5040
etunimi.sukunimi@sesko.fi