SK 62 Sairaalasähkötekniikka

SK 62 Sairaalasähkötekniikka

SESKOn komitea SK 62 seuraa IEC TC 62:n ja sen alakomiteoiden sekä CENELECin komitean TC 62 toimintaa ja vastaa näin Suomen osallistumisesta eurooppalaiseen ja kansainväliseen sähkökäyttöisten terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden standardointiin.

Komitean vastuualueeseen kuuluvat seuraavat kansainväliset standardointikomiteat:

  • IEC TC 62 Electrical equipment in medical practice
  • IEC SC 62A Common aspects of electrical equipment used in medical practice
  • IEC SC 62B Diagnostic imaging equipment
  • IEC SC 62C Equipment for radiotherapy, nuclear medicine and radiation dosimetry
  • IEC SC 62D Electromedical equipment
  • CENELEC TC 62 Electrical equipment in medical practice

IEC TC 62

Komitea IEC TC 62 ja sen alakomiteat valmistelevat standardeja ja muita julkaisuja sähköisistä terveydenhoitolaitteista,  järjestelmistä sekä ohjelmistoista joita käytetään terveydenhuollossa. Standardien laadinnassa otetaan huomioon potilas, käyttäjä, muut henkilöt sekä ympäristö. Standardien laadinnassa perustana on aina turvallisuus ja olennainen suorituskyky.

Komitean TC 62 toimialaan kuuluu sellaisia aihealueita, jotka kuuluvat myös muiden IEC:n teknisten komiteoiden alaan. Tällöin standardit laaditaan yhdessä ao. komitean kanssa. Komitea laatii standardeja myös yhteistyössä ISO:n kanssa.

IEC TC 62 toimintasuunnitelma löytyy IEC verkkosivuilta.

IEC SC 62A – Common aspects of electrical equipment used in medical practice

Komitea valmistelee standardeja sähkökäyttöisten terveydenhuollon laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käytön yleisistä näkökohdista, jotka pitävät sisällään järjestelmät, laitteet, varaosat, terminologian, käsitteet, määritelmät ja symbolit.

IEC SC 62 B – Diagnostic imaging equipment

Komitea valmistelee lääkinnällisten kuvantamislaitteiden turvallisuus- ja suorituskykystandardeja. Kuvantamislaitteita ovat mm. röntgenkuvauslaitteet, tietokonetomografialaitteet ja magneettikuvauslaitteet. Myös näiden laitteiden varaosat ja tarvikkeet, sekä koko laitteen elinkaaren kattava laadunvarmistus kuuluvat komitean alueeseen.

IEC SC 62C – Equipment for radiotherapy, nuclear medicine and radiation dosimetry

Komitea valmistelee turvallisuus- ja suorituskykystandardeja terveydenhuollon laitteille, jotka käyttävät korkeaenergistä säteilyä syövän hoitoon. Myös hoitosimulaattorit ja säteilyä mittaavat dosimetrit kuuluvat komitean alaan.

IEC SC 62D – Electromedical equipment

Komitea valmistelee alakohtaisia standardeja sähkökäyttöisille terveydenhuollon laitteille. Standardit kattavat sekä turvallisuuden että olennaisen suorituskyvyn. Standardoitavat laitteet ovat esimerkiksi potilasdiagnostiikassa ja monitoroinnissa sekä hoitotoimissa käytettäviä laitteita.

CENELEC TC 62 – Electrical equipment in medical practice

Komitea ei valmistele omia standardeja, vaan se saattaa voimaan kansainväliset IEC-standardit eurooppalaisina EN-standardeina. Komitea lisää IEC-standardeihin asianmukaiset Z-liitteet, joissa kerrotaan mm. standardin kattavuus direktiivien suhteen.

CENELEC TC 62 toimintasuunnitelma löytyy CENELEC verkkosivuilta.

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC- standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosittainen osallistumismaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Ari Honkala
+358 45 1880 625
etunimi.sukunimi@sesko.fi