SK 45 Ydinlaitosautomaatio

SK 45 Ydinlaitosautomaatio

SESKOn komitea SK 45 on perustettu suomalaisen  ydinvoimaosaamisen ja menossa olevien aktiviteettien ansiosta. Suuret projektit, kuten TVO:n Olkiluoto3, Fortumin Loviisan automaatiouudistus sekä Fennovoiman Hanhikivi1 ovat tuoneet runsaasti maailmanlaajuista huomiota ja osaamista uuden sukupolven laitosten järjestelmistä Suomeen. 

Ydinvoimalaitoksissa hyödynnetään lukuisia yleiskäyttöisiä standardeja, mm. teollisuusautomaation alueelta. Suomessa komitea SK 65 Teollisuusprosessien ohjaus seuraa alaa lähellä olevaa kansainvälistä standardointia. Suomessa STUK julkaisee viranomaisohjeita, joissa kuvataan ydinenergian käyttöä koskevat turvallisuusvaatimukset:   Ydinvoimalaitos (YVL) -ohjeet.

Komitea pitää yhteyttä  pohjoismaissa toimiviin standardointijärjestöihin. Ruotsissa alan standardointia hoitaa SEK Svensk Elstandard, jonka alla toimii komitea TK45 Kärnteknisk mätutrustning.

Kansainvälisellä tasolla SK 45 tärkeimmät aktiviteetit ovat IEC:llä. Standardit valmistellaan ja vahvistetaan kansainvälisiksi IEC-standardeiksi ja CENELEC vahvistaa ne eurooppalaisiksi EN-standardeiksi. Puhtaasti eurooppalaisia standardeja ei ole suunnitteilla.

SK 45 toiminnan tavoitteita

  • osallistua aktiivisesti komiteoiden IEC TC 45 ja CLC/TC 45AX  sekä niiden alakomiteoiden, työryhmien ja projekteihin sekä vaikuttaa  standardien sisältöön
  • vaikuttaa turvallisuusasioihin, käyttöliittymiin sekä automaatioarkkitehtuuriin kohdistuviin vaatimuksiin standardoinnissa
  • seurata, ymmärtää ja vaikuttaa ydinlaitosautomaationstandardikokonaisuuksiin
  • tuoda nykyaikaista ja uutta osaamista sekä kokemuksia standardien hyödyntämiseen Suomessa ydinvoimaprojekteissa
  • koordinoida työtä muihin kansallisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin ja hankkeisiin
  • tuottaa koulutusmateriaalia ja kokemusperäistä tietoa standardeista ja niiden soveltamisesta ydinlaitoksissa Suomessa

SK 45 seuraa ja osallistuu seuraavien CENELEC- ja IEC-komiteoiden toimintaan ja vaikuttaa niissä laadittavien standardien sisältöön.

IEC TC 45 Nuclear instrumentation

Komitea TC 45 laatii standardeja ydinenergian sovellutuksissa käytettäville sähkö- ja elektroniikkalaitteille sekä instrumentointilaitteille. 

IEC SC 45A Instrumentation, control and electrical power systems of nuclear facilities

Komitea SC 45A laatii standardeja ydinlaitosten järjestelmille ja laitteille (sisältäen ydinvoimalat, polttoaineen käsittely, käsittelylaitokset, käytetyn polttoaineen väliaikaiset ja lopulliset sijoituspaikat). Komitean standardit kattavat ydinlaitosten automaatio- ja sähköjärjestelmien koko elinkaaren sisältäen konseptointi, suunnittelun, valmistuksen, testit, asennuksen, käyttöönoton, käytön, kunnossapidon, ikääntymisen hallinnan, uudistamisen sekä käytöstä poistamisen.

IEC SC 45B Radiation protection instrumentation

Komitea SC 45B laatii standardeja laitteille, joilla mitataan ionisoivaa säteilyä julkisilla paikoilla, työpaikoilla sekä ympäristöjen säteilysuojaustarkoituksissa. Laitteille, joilla havaitaan ja tunnistetaan laittomat radionuklidien kuljetukset sekä säteilyyn perustuva turvallisuuden valvonta.

CLC/TC 45AX Instrumentation, control and electrical power systems of nuclear facilities

Komitean CLC/TC 45AX  kautta IEC SC 45A standardit saatetaan voimaan Euroopassa EN IEC-standardeina.

CLC/TC 45B Radiation protection instrumentationksi

Komitean CLC/TC 45B kautta IEC SC 45B standardit saatetaan voimaan Euroopassa EN IEC-standardeina.

Tervetuloa komitean jäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosimaksu. 

Lisätietoja komitean toiminnasta

Arto Sirviö
+358 40 525 5040
etunimi.sukunimi@sesko.fi