SK CISPR Radiohäiriöt (EMC)

SK CISPR Radiohäiriöt (EMC)

SESKOn komitea SK CISPR osallistuu IEC:n CISPR-radiohäiriökomitean ja CENELEC TC 210 -komitean radiohäiriöitä koskevaan standardointiin ja vaikuttaa niissä laadittaviin standardeihin. SESKOn sivustolla on lisätietoa komitean alueelle kuuluvasta EMC-standardoinnista.

CISPR

IEC:n tekninen komitea CISPR laatii standardeja, jotka käsittelevät radiohäiriöiden mittalaitteita, mittaustekniikkaa  sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden radiohäiriövaatimuksia.
CISPR toimintasuunnitelma IEC:n verkkosivuilla. Lisätietoja aiheesta on IEC:n EMC-alueen EMC Zone -sivuilla.

Radiohäiriöiden mittalaitteita ja mittaustekniikkaa käsitellään standardisarjassa CISPR 16:

 • 16-1-1: Mittalaitteet
 • 16-1-2: Lisälaitteet – Johtuvat häiriöt
 • 16-1-3: Lisälaitteet – Häiriöteho
 • 16-1-4: Lisälaitteet – Säteilevät häiriöt
 • 16-1-5: Antennikalibrointitestipaikat 5 MHz–18 GHz
 • 16-2-1: Johtuvan häiriön mittaukset
 • 16-2-2: Häiriötehon mittaukset
 • 16-2-3: Säteilevän häiriön mittaukset
 • 16-2-4: Häiriönsiedon mittaukset
 • 16-3: CISPR:n tekniset raportit
 • 16-4-1: Standardisoitujen EMC-testien mittausepävarmuus
 • 16-4-2: EMC-mittausten mittausepävarmuus
 • 16-4-3: Massatuotteiden EMC- vaatimustenmukaisuuden tilastollinen tarkastelu
 • 16-4-4: Valitusten tilastointi ja raja-arvojen laskentamallit
 • 16-4-5: Ehdot vaihtoehtoisten mittausmenetelmien käytölle

 Useat CISPR-standardit ovat luonteeltaan tuote- tai tuoteperhestandardeja, joissa annetaan tuotekohtaiset mittausmenetelmät ja raja-arvot. Tärkeimpiä näistä ovat:

 • CISPR 11: ISM-laitteiden häiriönpäästöt
 • CISPR 14-1: Kotitalouslaitteiden ja sähkötyökalujen häiriönpäästöt
 • CISPR 14-2: Kotitalouslaitteiden ja sähkötyökalujen häiriönsieto
 • CISPR 15: Valaisimien häiriönpäästöt
 • CISPR 22: Tietotekniikan laitteiden häiriönpäästöt
 • CISPR 24: Tietotekniikan laitteiden häiriönsieto
 • CISPR 32: Multimedialaitteiden häiriönpäästöt
 • CISPR 35: Multimedialaitteiden häiriönsieto
 • IEC 61000-6-3: Yleiset standardit – Häiriönpäästöt kotitalous-, toimisto- ja kevyen teollisuuden ympäristöissä

Edellä oleva lista ei ole täydellinen luettelo CISPR:n julkaisuista.

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosittainen osallistumismaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Ari Honkala
+358 45 1880 625
etunimi.sukunimi@sesko.fi