ACEC:n (Advisory Committee on Electromagnetic Compatibility) tehtävänä on koordinoida IECn työtä sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen (EMC) liittyvissä asioissa. Näin vältytään eri teknisten komiteoiden päällekkäiseltä työltä, ja EMC-vaatimukset eri tuoteryhmissä pysyvät yhdenmukaisina.
ACEC raportoi IEC SMB:lle (Standardization Management Board).

ACECin tärkein julkaisu on IEC Guide 107, joka sisältää sekä vaatimuksia että informatiivista materiaalia EMC-standardien laatimiseen, ja jonka välityksellä se koordinoi IEC:n teknisten komiteoiden EMC-työtä. ACEC ylläpitää luetteloa kaikista tärkeimmistä IEC EMC -standardien kattamista tuoteperheistä ja järjestää työpajoja parantaakseen IEC:n ja teollisuuden välistä viestintää EMC-asioissa. Se myös koordinoi IEC:n EMC-standardointia muiden organisaatioiden kanssa.

Helsingin kokouksen aiheina oli mm. IEC Guide 107 uusiminen, juuri valmistunut uusi IEC:n EMF Guide, sekä lukuisten IEC:n tuotekomiteoiden EMC-vaatimuksia sisältävien standardien seuranta.

ACEC päivällinen 29.6.
Lisää suosikiksi