SK JTC 1 SC 41 IoT ja Digital Twin

SK JTC 1 SC 41 IoT ja Digital Twin

Komitea SK JTC 1 SC 41 on kansallinen vastinkomitea ISOn ja IEC:n yhteisen teknisen komitean JTC 1 Information technology alaisuuteen perustetulle alakomitealle ISO/IEC JTC 1 SC 41 IoT and related technologies. Alakomitea jatkaa aiempien ISO/IEC JTC 1:n työryhmien WG 7 Sensor networks ja WG 10 Internet of Things aloittamaa työtä.

Vuonna 2020 lisättiin komitean ISO/IEC JTC 1 SC 41:n toimialueeseen myös Digital Twin eli digitaaliset kaksoset. Komitean nimeksi tuli Internet of Things and Digital Twin. Kansallisen vastinkomitean nimi muutettiin myös muotoon IoT ja Digital Twin toukokuussa 2021.

Varsinainen standardien laadintatyö tehdään työryhmissä. ISO/IEC JTC 1 SC 41:ssä on seuraavat työryhmät:

 • WG 3 IoT Architecture
 • WG 4 IoT Interoperability
 • WG 5 IoT Applications
 • WG 6 Digital Twin
 • WG 7 Maritime, underwater IoT and Digital Twin applications

Uusia työkohteita valmistellaan erilaisissa selvitysryhmissä, joita on ollut mm. seuraavat:

 • AHG 7 Study group on Wearables
 • AHG 8 Study group on Trustworthiness
 • AHG 9 Study group on Industrial IoT
 • AHG 10 Study group on Edge Computing
 • AHG 11 Study group on Real-Time IoT
 • AHG 12 Study group on Aspects of Internet of Things Use Cases including Classification and Verification
 • AHG 26 Trustworthiness interoperability

Komitean ISO/IEC JTC 1 SC 41 toimintasuunnitelma

Mihin esineiden internet tarvitsee standardointia?

Eri valmistajien omiin teknologioihin perustuvien IoT-laitteiden riskinä on ajautuminen epäyhteensopiviin saarekkeisiin, jotka eivät toimi yhdessä muiden valmistajien laitteiden kanssa. Investointihalukkuus suuriin IoT-järjestelmiin kärsii pelosta joutua yhden toimittajan loukkuun. IoT-laitteiden tietoturvallisuudessa ja yksityisyydensuojassa on havaittu puutteita. Ongelmien ratkaiseminen yhteentoimivalla tavalla on käytännöllisesti katsoen mahdotonta ilman standardeja.

IEC:n näkemykset siitä, mihin IoT-standardoinnilla pyritään, sekä niistä keinoista, joilla tavoitteeseen päästään, selviävät seuraavista White Papereista:

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosimaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Jukka Alve
+358 44 300 8267
etunimi.sukunimi@sesko.fi