SK 22 Tehoelektroniikan järjestelmät ja laitteet

SK 22 Tehoelektroniikan järjestelmät ja laitteet

Suomalainen SK 22 -komitea seuraa IEC:n komitean TC 22 ja sen alakomiteoiden sekä CENELECin komitean TC 22X  ja niiden työryhmien toimintaa ja pyrkii vaikuttamaan niissä laadittaviin standardeihin.

IEC TC 22 Power electronic systems and equipment

Komitea valmistelee kansainvälisiä standardeja, jotka koskevat elektroniseen tehon muuntamiseen tai kytkemiseen tarkoitettuja järjestelmiä, laitteita ja niiden komponentteja, mukaan lukien niiden ohjaus-, suojaus-, valvonta- ja mittausvälineet. 

Komitealla on seuraavat alakomiteat:

  • SC 22E Stabilized power supplies
  • SC 22F Power electronics for electrical transmission and distribution systems
  • SC 22G Adjustable speed electric drive systems incorporating semiconductor power converters
  • SC 22H Uninterruptible power systems (UPS)

IEC TC 22:n toimintasuunnitelma 

CENELEC TC 22X Power electronic systems and equipment

Euroopassa CENELEC TC 22X -komitean toiminnan tarkoituksena on mahdollisuuksien mukaan hyödyntää IEC TC 22:n kansainvälisiä standardeja sekä lisäksi vastata EU:n direktiivien vaatimuksiin ja toimia EU-komission mandaattien puitteissa. 

CENELEC TC 22:n toimintasuunnitelma

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosimaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Jukka Alve
+358 44 300 8267
etunimi.sukunimi@sesko.fi