SK 64 Pienjännitesähköasennukset

SK 64 Pienjännitesähköasennukset

IEC TC 64, CENELEC TC 64, SESKO SK 64

Suomalainen komitea SK 64 Pienjännitesähköasennukset vastaa pienjännitesähköasennusten (jännite korkeintaan 1000 V vaihtojännitettä tai 1500 V tasajännitettä) standardien valmistelusta. Se toimii IEC:n komitean TC 64 Electrical installations and protection against electric shock ja samannimisen CENELECin komitean TC 64 vastinkomiteana. Tätä kautta SK 64 osallistuu kansainvälisten standardien valmisteluun.

IEC julkaisee standardisarjaa IEC 60364 sekä CENELEC HD 60364-sarjan harmonisointidokumentteja. Nykyisin useimmat Euroopan maat käyttävät niiden pohjalta valmisteltuja sähköasennuksia koskevia standardeja tai määräyksiä. Myös Euroopan ulkopuolella vastaavat standardit ovat käytössä useassa maassa, ja ne tunnetaan kaikkialla maailmassa.

SK 64 komitean tärkeänä kansallisena tehtävänä on pienjännitesähköasennuksia koskevien SFS-standardien valmistelu ja ylläpito. Suomessa IEC 60364 ja CENELEC HD 60364 on otettu käyttöön standardisarjana SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset.

Standardisarja SFS 6000

Standardisarja esittää perusvaatimukset pienjännitesähköasennusten turvallisuudesta ja se sisältää HD 60364 ja IEC 60364 mukaiset suomenkieliset osat. Lisäksi mukana on kansallisia lisäosia, joilla standardisarjaa on täydennetty niiltä osin kun eurooppalaista tai kansainvälistä standardia ei ole saatavilla. Näistä kansallisista osista tärkeimmät ovat jakeluverkkoja koskevat vaatimukset sekä ohjeet standardien soveltamisesta olemassa olevissa asennuksissa tehtäviin töihin.

Varsinaiset sähkölaitteistojen turvallisuutta koskevat määräykset ovat nykyään yleisluontoisia ja niissä esitetään vain perusvaatimukset ja todetaan, että vaatimukset täytetään noudattamalla standardeja. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin  luettelossa S 10 luetellaan standardit, joiden mukaan toimittuna määräykset täytetään. SFS 6000-sarjan standardit ovat keskeisiä näistä standardeista.

SFS 6000-standardisarjassa on yhteensä 39 standardia, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Sen takia ne on julkaistu yhtenäisenä SFS-käsikirjana 600-1 Sähköasennukset. Osa 1: SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset. Sitä täydentää SFS-käsikirja 600-2: Sähköasennukset. Osa 2: Sähkötyöturvallisuus, erityisasennukset ja liittyvät standardit.

Standardien kehittäminen jatkuu edelleen. IEC:ssä uudistetaan useita osia ja valmistellaan lisäosia. Koska standardeilla on suuri määrä käyttäjiä, on SK 64 omaksunut käytännön, jonka mukaan standardit on uusittu pääsääntöisesti viiden vuoden välein. SFS 6000 -sarjan nykyinen painos on vuodelta 2017 ja seuraava painos julkaistaan syksyllä 2022.

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komitean SK 64 tehtävä sähköasennuksia koskevien teknisten vaatimusten kehittämisessä on keskeinen sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Komiteaan osallistuminen on avointa ja mahdollista  kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosittainen osallistumismaksu. 

Lisätietoja komitean toiminnasta

Terhi Säynätjoki
Terhi Säynätjoki
+358 50 366 4800
etunimi.sukunimi@sesko.fi