SK 31 Räjähdysvaaralliset tilat

SK 31 Räjähdysvaaralliset tilat

IEC TC 31, CENELEC TC 31, SESKO SK 31

SESKOn komitea SK 31vastaa räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden ja -asennusten standardoinnista Suomessa. IEC:n ja CENELECin puitteissa toimivat vastaavat komiteat TC 31 Equipment for explosive atmospheres. Käytännössä työn painopiste on IEC-standardien valmistelussa, koska myös eurooppalaiset EN-standardit perustuvat IEC-standardeihin. Suomesta osallistuukin parikymmentä henkilöä aktiivisesti IEC TC 31 alaisiin standardeja valmisteleviin työryhmiin.

ATEX-laitedirektiivi

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden tulee täyttää ATEX-laitedirektiivin ja sen perusteella annettujen kansallisten säädösten vaatimukset. Uudistettu ATEX-direktiivi 2014/34/EU otetaan Suomessa käyttöön erityislailla huhtikuussa 2016. Käytännössä vaatimustenmukaisuus saavutetaan noudattamalla harmonisoituja EN-standardeja.

Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennusten tulee täyttää sähköturvallisuuslain ja sähkölaitteistojen turvallisuudesta annetun asetuksen vaatimukset. Myös nämä vaatimukset täyttyvät noudattamalla  EN-standardeja.

IEC-standardit

Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardointi perustuu kansainvälisiin IEC-standardeihin, jotka otetaan käyttöön Euroopassa EN-standardeina. IEC-standardit ovat käytössä myös muualla maailmassa. 

IEC on keskittänyt standardit IEC 60079 Explosive atmospheres-sarjaan. Sarjassa on standardit laitteiden yleisvaatimuksille ja erilaisille räjähdyssuojausrakenteille. Lisäksi standardeissa käsitellään tilaluokitusta, laitteiden valintaa ja asentamista, tarkastusta, huoltoa ja korjausta. Standardisarja käsittelee sekä kaasu- että pöly-räjähdysvaarallisia tiloja. Euroopassa standardit on vahvistettu tekniseltä sisällöltään identtisinä EN 60079-sarjan standardeiksi.

Vaikka IEC toimii periaatteessa sähköalalla, on se valmistelee myös ei-sähköisten laitteiden ja suojausjärjestelmien standardien valmistelun ja sitä varten on perustettu alakomitea SC 31M. Alakomitean valmistelemat standardit julkaistaan tunnuksella ISO/IEC 80079. 

IEC- ja EN 60079-standarisarjat ovat hyvin laajoja ja koskevat kattavasti erilaisia laite- ja asennusvaatimuksia. Laitevaatimuksia koskevai standardeja on helpointa käyttää englanninkielisinä, koska marrkinat ovat kansainvälisiä. Suomeksi pyritään kääntämään sellaiset standardit, joilla on paljon käyttäjiä. Tämän takia suomeksi käännetään vain perusstandardi SFSEN 60079-0 ja asentamiseen liittyvät standardit. Näistä standardeista on koottu SFS-käsikirja 604-1 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 1: Määräykset, tilaluokitus ja sähkölaitteiden rakenteet ja SFS-käsikirja 604-2 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 2: Sähköasennukset, tarkastus ja huolto.

Tervetuloa komiteajäseneksi

Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteita ja -asennuksia käsitellään aktiivisesti toimivassa SESKON komiteassa SK 31 Räjähdysvaaralliset tilat. SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön vaikuttamiseen. Komiteajäsenyydestä peritään vuosittainen osallistumismaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Antti Turtola
+358 40 522 5014
etunimi.sukunimi@sesko.fi