SK 121B Jakokeskukset

SK 121B Jakokeskukset

Suomalainen komitea SK 121B Jakokeskukset toimii IEC:n komitea TC/SC 121B Low-voltage switchgear and controlgear assemblies vastinkomiteana. Komitea pyrkii muutenkin edistämään hyvien suomalaisten sähkökeskusten rakentamisen edellytyksiä.

Sähkökeskusstandardit

Sähkökeskusten perusvaatimukset annetaan SFS-EN 61439-standardisarjassa. Sarjaan kuuluvat:

  • SFS-EN 61439-1 Pienjännitekeskukset. Osa 1: Yleisvaatimukset
  • SFS-EN 61439-2 Pienjännitekeskukset. Osa 2: Ammattikäyttöön tarkoitetut kojeistot
  • SFS-EN 61439-3 Pienjännitekeskukset. Osa 3: Maallikoiden käyttöön tarkoitetut keskukset (jakokeskukset)
  • SFS-EN 61439-4 Pienjännitekeskukset. Osa 4: Erityisvaatimukset työmaakeskuksille
  • SFS-EN 61439-5 Pienjännitekeskukset. Osa 5: Jakeluverkkokeskukset
  • SFS-EN 61439-6 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 6: Busbar trunking systems (busways)
  • SFS-EN IEC 61439-7 Pienjännitekeskukset. Osa 7: Erityiskäyttöihin kuten venesatamiin, leirintäalueille, toreille ja sähköajoneuvojen latausasemiin käytettävät keskukset
  • IEC/TR 61439-0: Guidance to specifying assemblies.

Standardisarjan osassa 1 annetaan perusvaatimukset joita täydennetään keskusrakennekohtaisilla erityisvaatimuksilla osissa 2 – 7. Standardisarjan osat 1 – 5 ja 7 on käännetty suomeksi, mutta osaa -6 ja opasjulkaisua -0 ei ole tarkoitus kääntää.

Keväällä 2021 on standardeista EN IEC 61439-1 ja EN IEC 61439-2 julkaistu uudet painokset ja suomenkieliset painokset julkaistaan vuoden 2022 aikana.

Jakokeskusalueelta on olemassa myös tyhjiä kotelointeja koskeva standardi SFS-EN 62208 sekä  lämpenemistä ja oikosulunkestävyyttä koskevat IEC:n tekniset raportit TR 60890 ja TR 61641.

Sähkökeskuskäsikirja

SK 121 B on valmistellut SFS-käsikirjan 640 Sähkökeskukset. Käsikirja sisältää SFS-EN 61439-sarjan standardit ja muita keskuksen rakentamisessa tarpeellisia standardeja. Käsikirjassa annetaan myös ohjeita standardien soveltamisesta ja hyvän keskuksen rakenteesta.

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosittainen osallistumismaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Terhi Säynätjoki
Terhi Säynätjoki
+358 50 366 4800
etunimi.sukunimi@sesko.fi