SK 13 Sähköenergian mittaus

SK 13 Sähköenergian mittaus

Suomalainen SK13 komitea seuraa IEC TC 13 ja CENELEC TC 13 -komiteoiden sekä niiden työryhmien toimintaa ja vaikuttaa niissä laadittaviin standardeihin. SESKOn sivustolla on lisätietoa komitean alueelle kuuluvasta Älykkäiden sähköverkkojen standardoinnista.

Suositus sähköenergiamittareiden paikallista asiakasrajapintaa varten

SESKO on laatinut  suosituksen, jonka tarkoituksena on määritellä paikallisen asiakasrajapinnan vaatimukset, jotka annetaan uudessa Valtioneuvoston asetuksessa sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta.

Suositus suomeksi

Suositus englanniksi (in English)

IEC TC 13 

Komitea luo standardeja sähköenergian mittaukselle ja mittalaitteille sekä niiden testausmenetelmille, painopisteen ollessa älykkäissä mittajärjestelmissä (“Smart Metering”). Toiminta-alue kattaa kuluttajille tarkoitettuja päätelaitteita ja maksujärjestelmiä sekä sähköenergian tuottajien ja verkko-operaattorien järjestelmiä.  Komitean tavoitteena on standardien pitäminen uuden teknologian tasalla ja  edistää avointen IEC standardien hyödyntämistä maailmanlaajuisesti erityisesti sähköenergiamittauksessa käytettävien tiedonsiirtoprotokollien käytössä yhteensopivuuden takaamiseksi. 

CENELEC TC 13

Kansainväliset IEC-standardit implementoidaan pääasiassa sellaisinaan myös EN-standardeiksi. Mittauslaitedirektiivin vuoksi tiettyihin mittaristandardeihin tarvitaan eurooppalaisia täsmennyksiä ja komitea CENELEC TC 13 laatii nämä muutokset. Eurooppalaisen komitean päätehtävä on kuitenkin älykkäitä energian mittausjärjestelmiä tukevien tiedonsiirtostandardien laadinta, sillä EU:n komissio vaatii älykkäiden energian mittausmenetelmien käyttöönottamista. 

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosimaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Ari Honkala
+358 45 1880 625
etunimi.sukunimi@sesko.fi
Juha Vesa
+358 45 657 8661
etunimi.sukunimi@sesko.fi