SK 13 Sähköenergian mittaus

SK 13 Sähköenergian mittaus

Suomalainen SK13 komitea seuraa IEC TC 13 ja CENELEC TC 13 -komiteoiden sekä niiden työryhmien toimintaa ja vaikuttaa niissä laadittaviin standardeihin. SESKOn sivustolla on lisätietoa komitean alueelle kuuluvasta Älykkäiden sähköverkkojen standardoinnista.

Lausuntokierroksella: Suositus sähköenergiamittareiden paikallista asiakasrajapintaa varten – lausuntoaika päättyy 2021-10-15

SESKO on laatinut  suosituksen, jonka tarkoituksena on määritellä paikallisen asiakasrajapinnan vaatimukset, jotka annetaan uudessa Valtioneuvoston asetuksessa sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta.

Suositusluonnos löytyy tästä Soveltamisohje – H1 asiakasrajapinta_lausuntokierros 2021-09 (pdf) (283.9 KB)

IEC TC 13 

Komitea luo standardeja sähköenergian mittaukselle ja mittalaitteille sekä niiden testausmenetelmille, painopisteen ollessa älykkäissä mittajärjestelmissä (“Smart Metering”). Toiminta-alue kattaa kuluttajille tarkoitettuja päätelaitteita ja maksujärjestelmiä sekä sähköenergian tuottajien ja verkko-operaattorien järjestelmiä.  Komitean tavoitteena on standardien pitäminen uuden teknologian tasalla ja  edistää avointen IEC standardien hyödyntämistä maailmanlaajuisesti erityisesti sähköenergiamittauksessa käytettävien tiedonsiirtoprotokollien käytössä yhteensopivuuden takaamiseksi. 

CENELEC TC 13

Kansainväliset IEC-standardit implementoidaan pääasiassa sellaisinaan myös EN-standardeiksi. Mittauslaitedirektiivin vuoksi tiettyihin mittaristandardeihin tarvitaan eurooppalaisia täsmennyksiä ja komitea CENELEC TC 13 laatii nämä muutokset. Eurooppalaisen komitean päätehtävä on kuitenkin älykkäitä energian mittausjärjestelmiä tukevien tiedonsiirtostandardien laadinta, sillä EU:n komissio vaatii älykkäiden energian mittausmenetelmien käyttöönottamista. 

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosimaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Juha Vesa
+358 45 657 8661
etunimi.sukunimi@sesko.fi