SK 8 Sähköverkkojen järjestelmävaatimukset

SK 8 Sähköverkkojen järjestelmävaatimukset

Komitean tehtävänä on osallistua Suomen edustajana sähköverkkojen järjestelmävaatimuksia standardoivien komiteoiden työhön sekä saattaa niiden valmistelemat IEC- ja EN-standardit suomalaisiksi standardeiksi. Oleellista on tunnistaa vireillä olevista standardihankkeista sellaiset kohteet, johon Suomen tulisi panostaa.

SK 8 osallistuu IEC:n teknisten komiteoiden TC 8SC 8ASC 8BSC 8C, TC 115 ja IEC TC 123 sekä järjestelmäkomiteoiden SyC Smart EnergySyC LVDC ja Eurooppalaisen CLC/TC 8X toimintaan ja pyrkii vaikuttamaan niissä valmisteltavien standardien sisältöön. SESKOn sivustolla on lisätietoa SK 8:n soveltamisalaan kuuluvista standardeista: Älykkäät sähköverkot (Smart grid).

IEC TC 8 Systems aspects for electrical energy supply

Komitea laatii sähköverkkojen perusstandardeja (jännitteet, virrat, taajuus, sähkön laatu) sekä ohjeita hajautetun sähköntuotannon liittämiseen sähköverkkoon sekä ohjeita mikroverkkojen suunnitteluun ja hallintaan.

IEC SC 8A Grid Integration of Renewable Energy Generation

Alakomitea SC 8A kehittää standardeja uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön liittämiseksi sähkönjakelu- ja siirtojärjestelmiin.

IEC SC 8B Decentralized Electrical Energy Systems

Alakomitea SC 8B kehittää standardeja mikroverkoille, virtuaalivoimaloille sekä muille yleisestä sähköverkosta erillisinä ohjattaville järjestelmille kuten energianhallintajärjestelmät.

IEC SC 8C Network Management

Alakomitea SC 8C on perustettu vuonna 2020. Sen tehtävänä on standardoida sähköverkon hallintaan liittyvät käsitteet sekä kehittää julkaisuja, jotka ohjaavat sähköverkon suunnittelua ja käyttöä huomioiden sähkömarkkinat sekä turvallisuusasiat.

IEC SyC Smart Energy

Älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvät järjestelmätason standardiprojektit on keskitetty järjestelmäkomitean  SyC Smart Energy alueelle. Standardointityö komiteassa on jaettu neljään työryhmään, jotka ovat seuraavat:

  • WG 2 IEC Smart Energy Development Plan
  • JWG 3 IEC Smart Energy Roadmap linked to ISO/IEC JTC 1/SC 41
  • WG 5 Methodology and Tools
  • WG 6 Generic Smart Grid Requirements

SyC LVDC Low Voltage Direct Current and Low Voltage Direct Current for Electricity Access

IEC perusti keväällä 2017 uuden järjestelmäkomitean SyC LVDC. Perustamisvaiheessa komitean SyC LVDC soveltamisalaan kuluu tasasähköjakelun järjestelmätason standardointityö sekä tasasähköön liittyvien asioiden koordinointi IEC:n teknisten komiteoiden sekä IEC:n ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

IEC TC 115 High Voltage Direct Current (HVDC) transmission for DC voltages above 100 kV

TC 115 valmistelee yli 100 kV:n jännitteellä toimivien DC-siirtoverkkojen standardeja.

IEC TC 123 Standardization of the management of assets in power systems

Älykkäät sähköverkot (Smart Grid), energiamarkkinoiden vapautuminen sekä hajautetun energiatuotannon yleistyminen tuovat uusia haasteita sähköverkkojen omaisuudenhallintaan. Komitea IEC TC 123 on perustettu 2016 standardoimaan sähköverkkojen omaisuudenhallintaa. Tulevissa julkaisuissa huomioidaan erityisesti sähköverkon laitteiden ikääntyminen.

CLC/TC 8X System aspects of electrical energy supply

Komitea laatii sähköverkkojen perusstandardeja, joissa määritellään esim. sähkön laatu, standardijännitteet ja -virrat sekä tekniset vaatimukset generaattoreiden liittämiseksi sähköverkkoon (verkkokoodit).

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosimaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Ari Honkala
+358 45 1880 625
etunimi.sukunimi@sesko.fi
Arto Sirviö
+358 40 525 5040
etunimi.sukunimi@sesko.fi