IEC:n järjestelmäkomitea SyC LVDC (Low Voltage Direct Current and Low Voltage Direct Current for
Electricity Access) on aloittamassa uutta projektia IEC TS 63469 – Systems Reference Document (SRD)
Use Case Collection and Analysis: LVDC Systems for Public Electricity Distribution and distribution
microgrids.


Suomen aloite uudeksi projektiksi hyväksyttiin elokuussa, ja projektin johtoon on nimetty
Zero Hertz Systems Oy:n Tero Kaipia Suomesta (kuvassa).

Low Voltage Direct Current (LVDC) -tekniikkaa käytetään jo useissa sovelluksissa, ja käyttötapausten
määrän odotetaan kasvavan edelleen. LVDC:n sovelluskohteet myös kiinteistöjen verkkojakelussa ja
julkisissa jakeluverkkoissa ovat viime vuosina alkaneet lisääntymään. LVDC-jakelua pidetään yhtenä
potentiaalisena Smart Grid -teknologiana ja mahdollisena kilpailijana vaihtovirtajakelulle
tulevaisuuden sähkönjakeluverkoissa. Erilaisilla LVDC-järjestelmillä voikin olla useita rooleja sekä
perinteisessä sähkönjakelussa että mikroverkkojen toteutuksessa.
LVDC-järjestelmien standardoinnissa on vielä aukkoja, jotka haittaavat laajaa käyttöönottoa
julkisessa sähkönjakelussa sekä siihen liittyvien markkinoiden kehittymistä.
Kehitystä kaivataan sekä horisontaalisten järjestelmäspesifikaatioiden että vertikaalisten
tuotestandardien alueella.
Tämä uusi projekti kerää ja analysoi käyttötapauksia ja niihin liittyviä järjestelmäspesifikaatioita. Työ
on tarpeen teknisten vaatimusten koordinaation varmistamiseksi. Hyvin määritellyt käyttötapaukset
ja järjestelmäspesifikaatiot mahdollistavat standardoinnin priorisoinnin ja muodostavat yhteisen
perustan teknisten komiteoiden yksityiskohtaiselle tekniselle työlle.

Suomessa osallistuminen IEC-standardointiin tapahtuu SESKOn kautta. SESKOn SK 8 komitea
koordinoi SyC LVDC asioita.

Lisää suosikiksi

Lisätietoja aiheesta

Ari Honkala
+358 45 1880 625
etunimi.sukunimi@sesko.fi