Särö verkkojännitteessä

Tämä uusi versio SFS-EN 50160:2022 korvaa edellisen julkaisun SFS-EN 50160:2010 ja sen lisäykset A2 ja A3.

Sähkömarkkinalaki 9.8.2013/588, 97§ toteaa, että sähköntoimituksessa on virhe, jos sähkö ei laadultaan vastaa Suomessa noudatettavia standardeja. Näin ollen tämä standardi on merkittävässä asemassa määrittämässä jakelujännitteen laatuvaatimuksia.

Uusi SFS-EN 50160:2022 sisältää seuraavat tekniset muutokset edelliseen versioon nähden:

  • pieniä selvennyksiä soveltamisalaan
  • mukana on uusi luku ”erittäin suuri jännite” (>150 kV)
  • jännitekuoppien ja käyttötaajuisten ylijännitteiden luokittelua on selvennetty
  • standardiin on lisätty uusi informatiivinen liite D sähkön laadun ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden käsitteiden eroista

SESKOn komitea SK 8 (Sähköverkkojen järjestelmävaatimukset) vastaa Suomessa EN 50160 standardin valmistelusta ja Suomen kannasta standardin CENELEC-äänestyksessä. Lisätietoja SESKOn SK 8 toiminnasta antavat Ari Honkala ja Arto Sirviö.

Lisää suosikiksi

Lisätietoja aiheesta

Ari Honkala
+358 45 1880 625
etunimi.sukunimi@sesko.fi