SK 77 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)

SK 77 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)

Suomalainen SK 77 komitea seuraa IEC TC 77 ja sen alakomiteoiden sekä CENELEC TC 210-komitean (poislukien radiohäiriöitä koskevat standardit joille on oma komitea SK CISPR) toimintaa ja vaikuttaa niissä laadittaviin standardeihin. SESKOn sivustolla on lisätietoa komitean alueelle kuuluvasta EMC-standardoinnista.

IEC TC 77

IEC:n komitea TC 77 ja sen kolme alakomiteaa ovat työstäneet IEC 61000 -sarjan, johon kuuluu yli 100 valmista EMC-standardia. Sarja jakautuu kuuteen osaan.

IEC 61000-sarja:
  • Osa 1.  Määritelmät ja termit
  • Osa 2.  EMC-ympäristöt. Näissä kuvataan erilaisia sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyviä ympäristöjä määrittelymielessä ja toisaalta jonkin häiriöominaisuuden mukaan jaoteltuina
  • Osa 3.  Raja-arvot.  Tässä käsitellään verkkoliityntään liittyvien häiriöiden raja-arvoja ja annetaan vaatimuksia monille sähkölaitteille. Harmonisia yliaaltoja käsittelevä IEC 61000-3-2 sekä välkyntää ja jännitteenvaihtelua käsittelevä IEC 61000-3-3 antavat vaatimukset lähes kaikille alle 16 A:n sähkölaitteille. Yli 16 A:n laitteita käsitellään vastaavasti dokumenteissa IEC 61000-3-12 ja IEC 61000-3-11. Keskijännite- ja suurjännitelaitteiden vaatimukset annetaan julkaisuissa IEC 61000-3-6 ja -3-7.
  • Osa 4.  Testaus- ja mittausmenetelmät. Tässä määritellään tällä hetkellä 39 erilaista mittaus- ja testausmenetelmää.
  • Osa 5.  Asennus- ja suojausohjeet. Asennukseen ja suojaukseen liittyviä julkaisuja. Tämän osan julkaisut ovat pääosin teknisiä raportteja. Osan ehkä kiinnostavimmat julkaisut ovat IEC 61000-5-2, joka käsittelee EMC-asioita kaapeloinnin ja maadoituksen kannalta, ja IEC 61000-5-3, joka käsittelee suojautumista sähkömagneettista pulssia (HEMP) vastaan.
  • Osa 6.  Yleiset standardit. Tämän osan IEC 61000-6 -sarja sisältää yleiset vaatimukset tiettyyn ympäristöön tarkoitetuille laitteille. Niitä käytetään silloin kun tuotekohtaista EMC-standardia ei ole olemassa.

Toiminnan pääpaino on testaus- ja mittausmenetelmien päivittämisessä vastaamaan kehittyvän tekniikan aiheuttamia vaatimuksia. Myös täysin uusia menetelmiä on valmisteilla.

IEC TC 77 toimintasuunnitelma löytyy IEC verkkosivuilta.

CENELEC TC 210

Euroopassa CENELEC tekninen komitea TC 210 laatii EMC-standardeja pääasiassa IEC TC 77 ja CISPR standardien pohjalta. Muutamia EMC-standardeja laaditaan myös puhtaasti eurooppalaiselta pohjalta. TC 210 on vastuussa EMC-Direktiivin puitteissa harmonisoitavista EMC-standardeista.

TC 210 toimintasuunnitelma löytyy CENELECin verkkosivuilta.

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosimaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Ari Honkala
+358 45 1880 625
etunimi.sukunimi@sesko.fi