SR 9 Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet

SR 9 Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet

IEC TC 9 Electrical equipment and systems for railways

IEC TC 9 vastaa rautateillä käytettävien sähkölaitteiden ja -järjestelmien kansainvälisestä standardoinnista. Näitä ovat liikkuva kalusto, kiinteät asennukset, rautatieliikenteen hallintajärjestelmät sekä niiden rajapinnat. IEC TC 9:n standardit eivät koske vain rautatieverkkoja, mutta myös suurkaupunkien liikenneverkkoja, mukaan lukien metrot, raitiotiet, johdinautot ja täysin automatisoidut liikennejärjestelmät sekä magneettisesti levitoivat liikennejärjestelmät. Nämä standardit liittyvät järjestelmiin, komponentteihin ja ohjelmistoihin.

TC 9 standardointialueita

 • Ympäristöön liittyvät – EMC, hajavirrat
 • Turvallisuus – sähköturvallisuus, paloturvallisuus, tunnelit, hälytysjärjestelmät
 • Kyberturvallisuus
 • Toiminnallisuus – yhteentoimivuus, verifiointimenetelmät
 • Luotettavuus – Reliability, Availability, Maintainability (RAM)

CENELEC TC 9X

Komitea toimii IEC TC 9 vastinkomiteana Euroopassa. Sen aihealueita ovat:

 • Ympäristöön liittyvät – EMC, hajavirrat
 • Turvallisuus – sähköturvallisuus, paloturvallisuus, tunnelit, hälytysjärjestelmät
 • Kyberturvallisuus
 • Toiminnallisuus – yhteentoimivuus, verifiointimenetelmät
 • Luotettavuus – Reliability, Availability, Maintainability (RAM)

TC 9X alakomiteat ovat:

 • SC9XA: Communication, signalling and processing systems.
 • SC9XB: Electrical, electronic and electromechanical material on board rolling stock, including associated software.
 • SC9XC: Electric supply and earthing systems for public transport equipment and ancillary apparatus (Fixed installations).

Tervetuloa mukaan

SESKOn komiteoiden ja seurantaryhmien työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC- standardien sisältöön. Seurantaryhmän jäsenyydestä peritään vuosittainen osallistumismaksu. 

Lisätietoja komitean toiminnasta

Ari Honkala
+358 45 1880 625
etunimi.sukunimi@sesko.fi