SK 86 Kuituoptiikka

SK 86 Kuituoptiikka

Suomalainen SK 86 -komitea seuraa IEC:n komitean TC 86 ja sen alakomiteoiden, CENELECin komiteoiden TC 86A ja TC 86BXA sekä niiden työryhmien toimintaa ja pyrkii vaikuttamaan niissä laadittaviin standardeihin.

IEC TC 86 Fibre optics

Komitea valmistelee kansainvälisiä standardeja kuituoptisille järjestelmille, moduuleille, laitteille ja komponenteille, joita on tarkoitus pääasiallisesti käyttää tietoliikennelaitteiden kanssa. Toiminta kattaa  terminologian, ominaisuudet, niihin liittyvät testit, kalibroinnit ja mittausmenetelmät, toiminnalliset rajapinnat sekä optiset, ympäristöolosuhde- ja  mekaaniset vaatimukset järjestelmän luotettavan toiminnan varmistamiseksi.

Komitealla on seuraavat alakomiteat:

  • SC 86A Fibres and cables
  • SC 86B Fibre optic interconnecting devices and passive components
  • SC 86C Fibre optic systems and active devices

IEC TC 86:n toimintasuunnitelma

CENELEC TC 86A ja CENELEC TC 86BXA

Euroopassa CENELECin komiteoiden TC 86A ja TC 86BXA  toiminnan tarkoituksena on mahdollisuuksien mukaan hyödyntää IEC TC 86:n ja sen vastaavien alakomiteoiden kansainvälisiä standardeja sekä lisäksi vastata EU:n direktiivien vaatimuksiin ja toimia EU-komission mandaattien puitteissa. 

CLC/TC 86A:n toimintasuunnitelma 

CLC/TC 86BXA:n toimintasuunnitelma

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosimaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Jukka Alve
+358 44 300 8267
etunimi.sukunimi@sesko.fi