SK 23 Pisto- ja rasiakytkimet sekä liitäntätarvikkeet

SK 23 Pisto- ja rasiakytkimet sekä liitäntätarvikkeet

Komitean tehtävänä on huolehtia Suomen osallistumisesta kansainväliseen ja eurooppalaiseen standardointityöhön pisto- ja rasiakytkimien sekä liitäntätarvikkeiden osalta. Suomalaisen komitean toimialaan kuuluvat seuraavat kansainväliset ja eurooppalaiset komiteat:

  • IEC TC 23 Electrical accessories
  • IEC SC 23B Plugs, socket-outlets and switches
  • IEC SC 23G Appliance couplers
  • IEC SC 23H Industrial plugs and socket-outlets
  • IEC SC 23K Electrical Energy Efficiency products
  • CENELEC TC 23B Switches for household and similar fixed electrical installations
  • CENELEC TC 23H Plugs, Socket-outlets and Couplers for industrial and similar applications, and for Electric Vehicles

Kansallisesti kiinnostavia standardikohteita

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosimaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Juha Vesa
+358 45 657 8661
etunimi.sukunimi@sesko.fi