SK 79 Hälytysjärjestelmät

SK 79 Hälytysjärjestelmät

SESKOn komitea SK 79 seuraa ja osallistuu komiteoiden IEC TC 79 ja CLC/TC 79 toimintaan ja vaikuttaa niissä laadittavien standardien sisältöön. Muita SK 79 seurannassa olevia komiteoita, standardeja ja aiheita ovat:

 • datakeskusten turvajärjestelmät (SFS-EN 50600-2-5:en)
 • turvajärjestelmien etäkäyttö (prEN 50710)
 • SyC AAL Active Assisted Living
 • ISO/IEC JTC 1/SC 25 (smart lock applications)
 • kyberturvallisuus: Information Technology (IT) & Operational Technology (OT)
 • pienjännitesähköasennukset. Osa 5-56: Turvajärjestelmät (SFS 6000-5-56)

IEC TC 79 Alarm and electronic security systems

Komitea laatii kansainvälisiä standardeja laitteille ja järjestelmille, joita käytetään kiinteistöjen, henkilöiden, alueiden ja omaisuuden suojaamiseen ulkopuolista hyökkäystä vastaan. Hyökkäyksen tarkoituksena voi olla luvaton pääsy tietylle alueelle, omaisuuden luvaton käyttö tms.

Komitean standardien soveltamisala sisältää laitteet ja järjestelmät, joita käyttävät sekä maallikot että ammattihenkilöt asuinympäristöjen ja muiden ympäristöjen sovelluksissa joita ovat:

 • kulunvalvonta (SFS-EN 60839-11)
 • kameravalvonta (SFS-EN 62676)
 • videoanalytiikka (IEC 62676-6)
 • turvajärjestelmien viestintäprotokollat (SFS-EN 60839-11-3X ja SFS-EN 62676-2-3X)
 • kiinteistöjen viestintäjärjestelmät (SFS-EN 62820)
 • digitaaliset lukitusjärjestelmät (IEC 62692)
 • ilmoituksensiirtojärjestelmät (IEC 60839-5-X).

CLC/TC 79 Alarm systems

Komitea CLC/TC 79 laatii EN-standardeja sähköisille turvajärjestelmille. Eurooppalaiset EN-standardit otetaan käyttöön kansallisina SFS-EN-standardeina ja ne muodostavat periaatteet turva-alan yritysten toiminnalle. Komitean CLC/TC 79 standardit täydentävät IEC TC 79 standardeja seuraavilla aiheilla:

 • ilmoituksensiirtojärjestelmät (SFS-EN 50136)
 • hälytyskeskukset (SFS-EN 50518)
 • murtovalvonta (SFS-EN 50131)
 • turvapuhelinjärjestelmät (SFS-EN 50134)
 • oviympäristöjen valvontalaitteet (SFS-EN 50486)
 • kehävalvontajärjestelmät (CLC/TS 50661)
 • turvajärjestelmien EMC-vaatimukset (SFS-EN 50130-4)
 • turvajärjestelmien etäkäyttö (valmisteilla)
 • turvajärjestelmien kyberturvallisuus (uusi aihe)
 • vaara- ja hätätilanteiden vastejärjestelmät (uusi aihe)

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosittainen osallistumismaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Arto Sirviö
+358 40 525 5040
etunimi.sukunimi@sesko.fi