SK 65 Teollisuusprosessien ohjaus

SK 65 Teollisuusprosessien ohjaus

Suomalainen komitea SK 65 seuraa IEC:n komitean TC 65 ja sen alakomiteoiden sekä CENELECin komitean TC 65X  ja näiden työryhmien toimintaa ja pyrkii vaikuttamaan niissä laadittaviin standardeihin. SESKOn sivustolla on lisätietoa komitean alueelle kuuluvista teollisuusautomaation ja toiminnallisen turvallisuuden standardeista.

IEC TC 65 Industrial-process measurement, control and automation

Komitea laatii kansainvälisiä standardeja teollisuusprosessien  mittauksessa ja ohjauksessa käytettäviä järjestelmiä ja niiden elementtejä varten, olivatpa prosessit sitten jatkuvia prosesseja tai panosprosesseja. Se koordinoi niiden ominaisuuksien standardointia, jotka vaikuttavat elementtien soveltuvuuteen tällaisten järjestelmien osina käytettäväksi. Järjestelmät voivat toimia sähköisellä, pneumaattisella, hydraulisella, mekaanisella tai muulla mittaus- ja ohjausjärjestelmällä.

Suuri osa työstä on annettu alakomiteoiden tehtäväksi. Komitealla on seuraavat alakomiteat:

 • SC 65A System aspects
 • SC 65B Measurement and control devices
 • SC 65C Industrial networks
 • SC 65E Devices and integration in enterprise systems

Standardoinnin tarkoituksena on yhdenmukaistaa sovellusten esitystapoja ja parantaa automaatiotuotteiden yhteensopivuutta ja yhteistoimintaa. Tästä seuraa eri valmistajien tuotteiden ja ratkaisujen helpompi kuvailtavuus, vertailu ja arviointi. Standardoinnin tärkeitä painopistealueita ovat

 • mittausanturit, mittauslähettimet, säätöventtiilit ja valvomot
 • tuotteiden määrittely sekä testaus
 • sähköteknisten/elektronisten/ohjelmoitavien elektronisten järjestelmien turvallisuus ja luotettavuus
 • automaatiotuotteiden toiminnallisuutta kuvaavat kielet ja esitystavat
 • automaatiosovellusten suunnittelun vaatimukset ja määrittelyt
 • kenttäväylät, profiilit
 • teollisuuden langattomat verkot
 • automaatiojärjestelmien tietoturvallisuus

IEC TC 65:n toimintasuunnitelma


CENELEC TC 65X Industrial-process measurement, control and automation

Euroopassa CENELECin komitean TC 65X toiminnan tarkoituksena on mahdollisuuksien mukaan hyödyntää IEC TC 65:n ja sen alakomiteoiden kansainvälisiä standardeja sekä lisäksi vastata EU:n direktiivien vaatimuksiin ja toimia EU-komission mandaattien puitteissa. Erityistä huomiota komitea kiinnittää ETSIn standardeista aiheutuviin seurauksiin teollisuuden langattomille verkoille Euroopassa.

CLC/TC 65X:n toimintasuunnitelma

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosittainen osallistumismaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Jukka Alve
+358 44 300 8267
etunimi.sukunimi@sesko.fi