Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erilliskeräyksen merkintästandardista on ilmestynyt uusi painos SFS-EN 50419:2022, joka on nyt saatavilla myös suomeksi. Koska sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erilliskeräystä koskeva eurooppalainen WEEE-direktiivi muuttuu aika ajoin ja uudet määräykset koskevat laitteita, jotka on saatettu Euroopan markkinoille tietyn ajankohdan jälkeen, on merkintästandardista tehty riippumaton tietystä direktiivin versiosta. Tiettyyn laitteeseen sovellettava direktiivi ilmenee standardin mukaisesta valmistuspäivämäärän tai markkinoillesaattamispäivämäärän merkinnästä.

Standardin SFS-EN 50419:2022 voit hankkia SFS:n verkkokaupasta.

Lisää suosikiksi