Kestävän kehityksen tavoitteet (SDG:t) edustavat yhteistä näkemystä rauhasta ja hyvinvoinnista. Niillä pyritään korjaamaan sosiaalista epätasapainoa, kehittämään kestävää taloutta ja hidastamaan ilmastonmuutosta. Jokainen kestävän kehityksen tavoite voidaan saavuttaa vain tekemällä yhteistyötä.

Tehdään yhteisestä visiosta totta

Kansainväliset standardit tarjoavat käytännöllisiä ratkaisuja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Osallistumalla standardointiin tai käyttämällä kansainvälisiä standardeja olet osa ratkaisua.

Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK), toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen:
“Digitaalinen tuotetieto on osatekijä rakentamisen tuottavuuden kasvussa. Standardit puolestaan ovat perusta laadukkaan tuotetiedon kehittämisessä ja ylläpidossa. STK ry:n Sähkönumerot-tuotetietokanta juhlii Maailman standardien päivää SESKOn kanssa.”

Global Head of Product Certification at SGS C&P, Mika Richardt:
”Standardit luovat pohjan tuotteiden ja palveluiden vapaalle liikkuvuudelle. SGS Fimko testaa ja sertifioi tuhansia tuotteita vuosittain Eurooppaan sekä muille markkina-aluille ja ilman standardeja tämä ei olisi mahdollista. Siksi osallistumme aktiivisesti standardisointityöhön kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.”

Kansainvälistä standardien päivää vietetään vuosittain 14.10.

Lisää suosikiksi