ISOn ja IEC:n yhteisen tietotekniikkakomitean JTC 1 uusin alakomitea ISO/IEC JTC 1 SC 43 Brain-computer Interfaces piti järjestäytymiskokouksensa syyskuun 2022 lopussa nelipäiväisenä verkkokokouksena, johon osallistui viitisenkymmentä edustajaa eri maista. Komiteaan on liittynyt 8 osallistuvaa P-jäsentä ja 8 tarkkailevaa O-jäsentä. Suomi on mukana toistaiseksi tarkkailijajäsenenä. Aktiivisimpia maita näyttivät olevan Kiina ja Intia. Komitean puheenjohtajana toimii Ms. Yuntao Yu Kiinasta, ja hallinnosta vastaa Ms. Fang Lin myöskin Kiinasta.

Kokouksessa päätettiin perustaa seuraavat työryhmät:

  • WG 1 Foundational standards
  • WG 2 Applications
  • AG 1 Chair’s Advisory Group
  • AG 2 Liaisons and Communications Advisory Group

Perustavanlaatuisiksi standardeiksi katsottiin ainakin sanasto ja viitearkkitehtuuri. Sanastotyö on jo hyväksytty työkohteeksi ISO/IEC AWI 8663. Sovellustyöryhmä alkaa kerätä käyttötapauksia käyttötapauskokoelmaan. Jonkin verran keskustelua herätti JTC 1:n päätös sulkea komitean toimialueesta pois kehonsisäisiä implantteja ja lääketieteellisiä sovelluksia koskevat standardit, sillä ehdotetuista käyttötapauksista valtaosa vaikutti olevan ainakin jossain määrin lääketieteeseen liittyviä. JTC 1:n puheenjohtaja Mr. Phil Wennblom ei pitänyt tuota rajoitusta esteenä lääketieteellistenkin käyttötapausten keräämiselle, sillä käyttötapauskokoelma on tarkoitus julkaista teknisenä raporttina. Varsinainen lääketieteellisten sovellusten standardien laadinta sopii kuitenkin paremmin asiaan kuuluvan liaison-komitean hoidettavaksi.

Yhteistyöstä kiinnostuneita komiteoita oli toimintaansa esittelemässä jo varsin kattava joukko:

  • ISO TC 215 Health informatics
  • ISO TC 150 Implants for surgery
  • IEC TC 124 Wearable electronic devices and technologies
  • IEC TC 62 Medical equipment, software, and systems
  • IEC TC 100 Audio, video and multimedia systems and equipment
  • IEC SyC AAL Active Assisted Living

Myös IEC SyC COMM Communication Technologies and Architectures oli ilmoittanut kiinnostuneensa yhteistyöstä.

Mielenkiintoisin kysymys jäi kuitenkin kokouksessa vaille vastausta. Minkälaisia teknisiä standardeja tämä komitea alkaa laatia? Mitä kaikkea tuolla aivoliittymällä ylipäätänsä voidaan tehdä? Virallisia työkohde-ehdotuksia ei tähän ensimmäiseen kokoukseen ollut kansalliskomiteoilta tullut. Kiinalainen asiantuntija esitteli kuitenkin alustavasti omaa ehdotustaan projektiksi ei-invasiivisen aivosähkökäyrämittauksen signaalinlaadun hallinnasta. Kysymykseen, eikö tämä mene lääketieteellisten sovellusten puolelle, tuli vastaukseksi, että tekniikkaa voitaisiin käyttää myös vaikkapa tietokonepelien ohjaamiseen.

Aivoliittymien standardoinnista kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä SESKOn ryhmäpäällikköön Jukka Alve (https://sesko.fi/yhteystiedot/henkilosto/).

Lisää suosikiksi