Vuonna 2021 ilmestyneestä standardista SFS-EN 12464-1 on julkaistu versio, joka sisältää standardin alkuperäisen englanninkielisen tekstin lisäksi sen suomennoksen. Standardin tunnistetiedot ovat seuraavat:

SFS-EN 12464-1:2021 Valo ja valaistus. Työkohteiden valaistus. Osa 1: Sisätilojen työkohteiden valaistus, 3. painos, 178 sivua. Hinta 127,40 € (+ alv 10 %).

Standardi määrittelee sisätyötilojen valaistusvaatimukset tilassa toimivien henkilöiden näkömukavuuden ja näkötehokkuuden varmistamiseksi yleisimmille näkötehtäville. Valaistusratkaisujen määrälliset ja laadulliset vaatimukset annetaan useimmille sisätyöpaikoille ja niihin liittyville alueille. Lisäksi annetaan suosituksia hyvistä valaistuskäytännöistä. Standardin vaatimukset ottavat huomioon sekä visuaaliset että ei-näköaistimusta synnyttävät tarpeet.

Suunnittelijoiden kannalta standardin keskeistä sisältöä ovat yli viisikymmentä yksityiskohtaista vaatimustaulukkoa. Niissä on määritelty valaistusvaatimuksia erilaisille rakennusten yleisille tiloille, teollisuus-, toimisto-, liike-, opetus- ja terveydenhoitotiloille sekä julkisille kokoontumistiloille ja alueille, joissa ihmisiä liikkuu. Taulukoissa annetaan ylläpidettävän valaistusvoimakkuuden, valaistusvoimakkuuden tasaisuuden, värintoistoindeksin sekä UGR-häikäisyindeksin arvot. Ylläpidettävän valaistusvoimakkuuden osalta taulukoissa annetaan kaksi arvoa, jotka ovat vaadittu minimiarvo normaaleissa työolosuhteissa sekä muutettu arvo näköolosuhteiden poiketessa normaaleista.  Sylinteri-, seinä- ja kattopinnoille annetut valaistusvoimakkuusarvot on siirretty aiemmasta painoksesta poiketen tekstiosasta eri työtiloja ja näkötehtäviä käsitteleviin taulukoihin standardin käyttökelpoisuuden parantamiseksi.

Standardiin on lisätty uusi liite, joka sisältää esimerkkejä vaatimusten määrittelystä ja suunnittelun etenemisestä, kun käytetään uudistettuja taulukoita. Esimerkkejä annetaan erilaisista toimisto- ja teollisuustiloista. Muita muutoksia standardin edelliseen painokseen vuodelta 2011 verrattuna ovat seuraavat:

  • Standardiin on lisätty uusi opastava liite, jossa,käsitellään laajemmin valon visuaalisia ja ei-näköaistimusta synnyttäviä vaikutuksia ihmisten suorituskykyyn ja hyvinvointiin sekä tilan valoisuuden arviointia.
  • Standardiin on lisätty uusi suunnittelunäkökohtia käsittelevä kohta, jossa annetaan ohjeita työkohteen ja lähiympäristön sekä tilan valaisemisesta, valaistuksen ohjaamisesta, alenemakertoimen määrittämisestä ja energiatehokkuusvaatimuksista unohtamatta päivänvalon hyödyntämistä.
  • Työkohteen, välittömän lähiympäristön ja tausta-alueen valaistusvoimakkuuksien keskinäistä suhdetta on täsmennetty, mutta määrittelyt pysyvät ennallaan.
  • Häikäisysuojausvaatimuksia on selvennetty ja standardiin on lisätty uusi opastava liite, jossa käsitellään UGR-taulukkomenetelmän suositeltuja käytäntöjä epätyypillisissä tilanteissa.
  • Standardiin on lisätty uusi opastava liite, jossa annetaan lisätietoja rautatiealueita koskevista erityisvaatimuksista.

SFS-standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, sähköposti sales@sfs.fi ja verkkokauppa https://sales.sfs.fi/fi. Lisätietoja valaistusstandardeista saa Juha Vesalta SESKOsta.

Lisää suosikiksi

Lisätietoja aiheesta

Juha Vesa
+358 45 657 8661
etunimi.sukunimi@sesko.fi