HBES/BACS-laitteet on merkittävä soveltuviksi yhteen tai useampaan ympäristöolosuhdeluokkaan. Ympäristöolosuhdeluokat on määritelty standardisarjan IEC/EN 60721-3 taulukoissa 6.1…6.4. Kaikki testimenetelmät kuvataan IEC/EN 60068 -sarjan standardeissa.

Standardin SFS-EN 50491-2 soveltamisalaan kuuluu koti- ja rakennusautomaation:

• käyttäjän hallintalaitteet sekä muut koneen ja ihmisen välisen rajapinnan laitteet,
• hallintatoimintojen laitteet,
• ohjauslaitteet automaation ohjauspäätteet sekä sovelluskohtaiset ohjauslaitteet,
• kenttälaitteille ja niiden rajapinnat,
• kaapeloinnit ja laitteiden väliset yhteydet,
• sovelluskohtaiset laitteet sekä HBES/BACS -järjestelmän käyttöönottotyökalut.

Standardi on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 29 sivua ja hinta  45,30 € (alv 0 %). Julkaisua myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisää suosikiksi