Standardi on julkaistu suomi-englanti -versiona ja siinä on 27 sivua. Standardia myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. 09 1499 3353, sähköposti: myynti@sfs.fi. Standardin hinta on 40,50 € (ALV 0 %).

Ilmajohtostandardeihin sisältyy kunkin maan kansalliset vaatimukset sisältävä osa, jossa annetaan esim. ilmastosta ja muista kansallisista olosuhteista johtuvat vaatimukset. Suomen kansalliset vaatimukset sisältävä standardi EN 50341-3-7 on päivitetty ja parhaillaan CENELECin teknisen valiokunnan (BT) vahvistettavana. Se julkaistaan syksyllä 2010 suomi-englanti versiona SFS-EN 50341-3-7:2010.

Jo ilmestyneessä SFS-käsikirjassa 601 Suurjännitesähköasennukset ja ilmajohdot, esitetään kootusti Suomessa käytössä olevat ilmajohtojen perusvaatimukset. Koska edellä mainittujen muutosten sisältö on ollut tiedossa, on ne jo otettu huomioon tässä käsikirjassa.

Lisää suosikiksi