Standardin vaatimukset pätevät myös koti- ja rakennusautomaatioväylään kytkettyjen laitteiden hajautetuille toiminnoille silloin kun ei ole olemassa muuta soveltuvaa toiminnallisen turvallisuuden standardia.

SFS-EN 50491-4-1 on tuoteperhestandardi ja se on tarkoitettu sovellettavaksi yhdessä soveltuvan tuotestandardin kanssa, jos sellainen on olemassa.

HBES/BACS-järjestelmä


Asuinrakennusten ja vastaavien ympäristöjen palvelut tarvitsevat useita erityyppisiä elektroniikkalaitteita. Kun nämä laitteet yhdistetään toisiinsa digitaalisen siirtoverkon kautta, tätä järjestelmää kutsutaan kotien ja rakennusten elektroniikkajärjestelmäksi (HBES) tai rakennusautomaatio ja ohjausjärjestelmäksi (BACS). Mainittuja järjestelmiä kutsutaan myös kotiautomaatio-, kodinohjaus- tai sähköautomaatiojärjestelmäksi.

Esimerkkejä HBES/BACS -sovelluksista ovat valaistuksen, lämmityksen, veden kulutuksen, paloilmoitusten, varjostimien ja erilaisten turvallisuussovellusten hallinta, jne.
HBES/BACS -verkko voi rakentua eri viestinsiirtomediasta kuten, tiedonsiirtosähköverkossa (PLC), parikaapeli, koaksiaalikaapeli, radiotaajuus tai infrapunayhteys. Verkko voi olla kytkettynä ulkoisiin verkkoihin kuten puhelinverkko, laajakaistaverkko, kaapelitelevisioverkko, sähkönjakeluverkko ja ilmoituksensiirtojärjestelmät.

Perustuu standardiin SFS-EN 61508


Standardin SFS-EN 50491-4-1 esikuvana on käytetty toiminnallisen turvallisuuden päästandardia SFS-EN 61508, jonka periaatteita on sovellettu koti- ja rakennusautomaatioympäristöön. SFS-EN 61508 mukainen analyysi näyttää, että toiminnallinen turvallisuus riippuu tuotteen suunnittelusta, valmistuksesta sekä tuotteen tarkoitetusta käytöstä järjestelmän osana.

HBES/BACS-järjestelmän toiminnallinen turvallisuus


Järjestelmän toiminnallinen turvallisuus riippuu sekä verkon suorituskyvystä, että verkkoon kytkettyjen HBES/BACS-laitteiden suorituskyvystä. Järjestelmän yleiset toiminnallisen turvallisuuden vaatimukset ovat:

  • Koko verkon tai minkä tahansa HBES/BACS -järjestelmän osan vikaantuminen ei saa aiheuttaa järjestelmän, tuotteiden tai ohjattavien laitteiden muuttumista vaarallisiksi.
  • Turvallisen käytön varmistamiseksi yksittäiset HBES/BACS -tuotteet eivät saa pelkästään nojata järjestelmän turvallisuuden valvontaan.
  • Toimiessaan järjestelmän vuorovaikutus minkä tahansa järjestelmälaitteen kanssa ja minkä tahansa muun tuotteen kanssa ei saa aiheuttaa järjestelmään vaarallista toimintoa.


Standardissa on lueteltu tyypillisiä HBES/BACS -sovellusympäristöön liittyviä vaaran lähteitä sekä vaarallisia tapahtumia, joihin tulee kohdistaa riskin alentamiseen tarkoitettuja keinoja.

SFS-EN 50491-4-1:2012 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 56 sivua ja sen hinta on 64,40 € (alv 0 %). Mainittua julkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi
Lisätietoja standardista antaa SESKOssa Arto Sirviö

Lisää suosikiksi