SFS-EN 60335-1 Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset, 4. painos, 2013. 168 sivua. Hinta 92,40 € (+ alv 24 %)

Standardi määrittelee kansainvälisesti hyväksytyn suojaustason kotikäyttöön tarkoitettujen sähkökäyttöisten laitteiden aiheuttamia vaaroja kuten sähköisiä, mekaanisia, lämpö-, tulipalo- ja säteilyvaaroja vastaan. Se käsittelee kotitalouskäyttöön ja vastaaviin sovelluksiin kotitalousympäristöön sekä kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen sähkölaitteiden ja -koneiden turvallisuutta, kun laitteiden mitoitusjännite on enintään 250 V yksivaihelaitteilla ja 480 V muilla laitteilla. Myös akkukäyttöiset laitteet ja muut tasasähkösyöttöiset laitteet kuuluvat tämän standardin soveltamisalaan.

Standardissa esitetään kaikille kotitaloussähkölaitteille määritellyt yleiset turvallisuusvaatimukset ja niihin liittyvät testit. Laitekohtaiset erityisvaatimukset esitetään standardisarjan IEC/EN 60335 eri alaosissa (IEC/EN 60335-2-x), jotka täydentävät tai muuttavat tämän standardin yleisiä vaatimuksia kyseisen laiteryhmän osalta.

Standardi perustuu kansainväliseen standardiin IEC 60335-1 (2010), jota on muokattu yhteiseurooppalaisilla muutoksilla (EN 60335-1). Uusi painos korvaa vuoden 2003 painoksen ja siihen liittyvät muutososat sekä SFS-käsikirjan 180-1.

Standardiin on tehty mm. seuraavia muutoksia korvattaviin julkaisuihin verrattuna:

– Toiminnallista turvallisuutta, ohjelmoitavia elektronisia piirejä ja ohjelmistoja koskevia vaatimuksia on täsmennetty.

– Pinta- ja ilmavälejä sekä etäisyyksiä eristyksen läpi käsittelevää kohtaa 29 on täydennetty siten, että on otettu huomioon suurtaajuisia jännitteitä koskevat eristysvaatimukset. 

– Lämmön- ja tulenkestävyyttä käsittelevää kohtaa 30.2 on täsmennetty siten, että materiaalien esivalintaa voidaan käyttää lopputuotteen testauksen vaihtoehtona. 

– Suojausluokkien III laitteiden ja rakenteiden vaatimuksia on selkeytetty. 

– Konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset on otettu huomioon siltä osin kuin ne koskevat kotitaloussähkölaitteita.

Standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi. Lisätietoja kotitaloussähkölaitteiden standardisoinnista antaa SESKOssa Juha Vesa.

Lisää suosikiksi