Alkuvuodesta 2013 ilmestyneessä teknisessä spesifikaatiossa IEC/TS 62443-1-1:fi Teollisuuden tietoliikenneverkot. Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus. Osa 1-1: Terminologia, käsitteet ja mallit esitellään standardisarjassa käytettävä terminologia, keskeiset käsitteet ja mallit, joihin sarjan muut osat perustuvat.

Nyt ilmestyneessä sarjan toisessa osassa SFS-IEC 62443-2-1 Teollisuuden tietoliikenneverkot. Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus. Osa 2-1: Tietoturvallisuusohjelman perustaminen teollisuusautomaatio- ja ohjausjärjestelmiä varten annetaan neuvoja teollisuusautomaatio- ja ohjausjärjestelmien tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän perustamiseen ja ylläpitämiseen. Hallintajärjestelmän tärkeimmät elementit ovat riskianalyysi, riskin käsittely tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän avulla ja järjestelmän toimivuuden jatkuva seuranta ja parantaminen. Ennakkotiedoista poiketen IEC-standardi IEC 62443-2-1 päätettiin vahvistaa kansalliseksi SFS-standardiksi SFS-IEC 62443-2-1 siitä huolimatta että CENELEC ei ole saattanut sitä voimaan eurooppalaisena standardina.

Myös stardardijulkaisusarjan kolmas suomennettu osa, tekninen raportti IEC/TR 62443-3-1 Teollisuuden tietoliikenneverkot. Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus. Osa 3-1: Tietoturvateknologiat teollisuusautomaatio- ja ohjausjärjestelmille on jo saatavana. Siinä käydään läpi varsinaista tietoturvatekniikkaa.

IEC/TS 62443-1-1:fi on julkaistu kaksikielisenä (suomi/englanti) painoksena. Siinä on 154 sivua ja 92,40 (ALV 0%).

SFS-IEC 62443-2-1 on julkaistu kaksikielisenä (suomi/englanti) painoksena. Siinä on 291 sivua ja sen hinta on 119,50 (ALV 0%).

IEC/TR 62443-3-1:fi on julkaistu kaksikielisenä (suomi/englanti) painoksena. Siinä on 182 sivua ja sen hinta on 104 € (ALV 0%).

Edellämainitut suomennokset ovat mukana SFS-käsikirjassa 631-3 Automaatio. Osa 3: Tietoturvallisuus, joka sekin on nyt saatavana. Siinä on 475 sivua ja sen hinta on 121 € (ALV 0%).

Julkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi.

Lisätietoja mainituista julkaisuista antaa SESKOssa Jukka Alve.

Lisää suosikiksi