SFS-EN 62504 Yleisiin valaistustarkoituksiin käytettävät ledituotteet. Termit ja määritelmät

Tuoreessa standardissa  ledituotteita koskevat termit ja määritelmät suomeksi. Sanastoon on kerätty ledeihin liittyviä termejä muista valaisinalueen standardeista ja termejä on yhdenmukaistettu kansainvälisen valaistuskomitean (CIE:n) termien kanssa. Käsitteet ja termit on ryhmitelty siten, että tiettyyn pääkäsitteeseen liittyvät samantyyppiset tuotteet on koottu yhteen. Lisäksi standardissa esitetään kuvana yleiskuvaus ledituotteista pienimmästä komponentista (ledisirusta) suurimpaan (ledivalaisimeen). 

1. painos, 2015. 50 sivua (kieli: suomi/englanti). Hinta 66,80 € (+ alv 24 %)

SFS-EN 60598-1 Valaisimet. Osa 1: Yleiset vaatimukset ja testit

Tässä uudistetussa standardissa esitetään valaisimia koskevat turvallisuusvaatimukset. Siinä kuvataan yleiset vaatimukset valaisimien luokittelusta ja merkinnöistä, valaisimien mekaanisesta ja sähköisestä rakenteesta sekä fotobiologisesta turvallisuudesta. Standardia sovelletaan enintään 1 000 V verkkojännitteeseen liitettäviin sähköisiä valonlähteitä sisältäviin valaisimiin.

Kyseessä on yhdenmukaistettu standardi, joten sen mukaan toimien täyttyvät myös pienjännitedirektiivin olennaiset turvallisuusvaatimukset. Standardi perustuu kansainväliseen standardin IEC 60598-1:2014, jota on muutettu vastaamaan eurooppalaisia vaatimuksia. Julkaisu sisältää suomalaisen käännöksen lisäksi alkuperäisen englanninkielisen tekstin.  

4. painos, 2015. 431 sivua (kieli: suomi/englanti). Hinta 173,80 € (+ alv 24 %).

Sähköalan standardituotteita myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi. Standardit voi liittää myös online-palveluun, jossa standardikokoelma on aina ajan tasalla.

Lisätietoja valaistus- ja valaisinalueen standardeista antaa SESKOssa Juha Vesa.

Lisää suosikiksi