Standardin noudattaminen on vapaaehtoista, mutta sen ansiosta markkinoilla olevien liesivahtien vaatimukset ovat yhtenäiset. Se laskee myös liesivahtien hintaa. Näiden pitäisi lisätä liesivahtien käyttöä. Viranomaisvaatimuksilla taas voidaan lisätä liesivahtien käyttöä erityisesti riskikohteissa, kuten tuetun asumisen ja kotihoidon asunnoissa, mutta tarvittaessa myös yksityiskodeissa.

Liesipalojen ehkäisyyn on kiinnitetty huomiota eurooppalaisessa kotitaloussähkölaitteiden turvallisuudesta vastaavassa komiteassa CENELEC TC 61. Sen työhön ja standardien kehittämiseen osallistuvat suomalaiset liesiasiantuntijat SESKOn komitean SK 61 kautta erittäin aktiivisesti. SESKOn aloitteesta liesistandardi (EN 60335-2-6) uudistettiin siten, että liesivahtistandardin (EN 50615) mukaisten suojalaitteiden käyttäminen sallitaan liesissä. Näin uudistettu standardi julkaistiin vuoden 2015 lopussa.

Sähköalan kansainvälinen standardointijärjestö International Electrotechnical Commission julkaisee maailmanlaajuisia sähköteknisen alan IEC-standardeja, jotka eurooppalainen CENELEC-järjestö vahvistaa EN-standardeiksi tarvittavin täydennyksin ja muutoksin. Suomen sähkötekninen standardointijärjestö SESKO saattaa EN-standardit yhtäpitävinä kansallisiksi SFS-EN-standardeiksi sen mukaan kuin ETA-sopimus ja muut järjestöjen väliset sopimukset sitä edellyttävät.

Sähköliesien paloturvallisuusasioita käsittelevät standardit SFS-EN 60335-2-6 (liedet), SFS-EN 50615 (liesivahdit) ja SFS 4941 (lapsiturvallisuusvarusteet). 

Lisätietoja:  Ryhmäpäällikkö Juha Vesa, SESKO ry, juha.vesa(at)sesko.fi, 

p. +358 9 6963 958, mobiili +358 45 657 8661  

Lisää suosikiksi