Uusimmassa, SESKO 3/2012 -numerossa mm:
– Frans Vreeswijk IEC:n pääsihteeriksi 1.10.2012
– Standardoinnin asiantuntija esittelyssä
– Uudistettu sähköasennusstandardisarja SFS 6000 valmiina
– Nimitykset standardointikomiteoissa
– Riskienhallinta ja turvallisuus FORUM 2012:n teemana
– ja paljon muuta.

Teemme lehteä tiedonvälittäjäksi standardointikomiteoiden ja työryhmien asiantuntijoille, alan ammattilaisille sähkö- ja energia-alan yrityksissä ja yhteisöissä, viranomaisille ja alan oppilaitoksille Suomessa.

SESKO-lehden vuosikerran tilaaja saa ajan tasalla olevaa tietoa standardoinnista – myös vireillä olevista hankkeista – jo hyvissä ajoin ennen muita. Lisäksi ilmestyy lehden erikoisnumerona kunkin kalenterivuoden alussa Standardivuosiluettelo.

SESKO-lehden arkistossa ovat luettavissa kaikki lehden numerot alkaen vuodesta 2006.

Lisää suosikiksi