Tällä hetkellä suojuksia koskevat seuraavat tuotestandardit:

SFS-EN 61386-24:2011 Sähköasennusten asennusputkijärjestelmät. Osa 24: Maahan asennettavien asennusputkijärjestelmien erityisvaatimukset

SFS-EN 50520:2010 Cover plates and cover tapes for the protection and location warning of buried cables or buried conduits in underground installations.

Näiden EN-standardien myötä jouduttiin kumoamaan vanha yleisesti käytetty kansallinen standardi SFS 5608, koska se oli ristiriidassa eurooppalaisten julkaisujen kanssa.

Kaapelien asentamista maahan tai veteen koskevassa asennusstandardissa SFS 6000-8-814 määritellään eri tapoja, miten kaapelit tulee sijoittaa tai suojata eri tapauksissa. Kaapelien suojauksen tarve riippuu kaapelin rakenteesta. Ilman metallista kosketussuojaa olevan maakaapelin suojaukselle määritellään erilaisia tapoja eri asennussyvyyksillä standardien SFS-EN 61386-24 ja SFS-EN 50520 mukaisille tuotteille. Asennusstandardissa mainitaan myös, että em. standardien mukaisten suojuksien lisäksi voidaan suojana kaikissa tapauksissa käyttää myös lujuudeltaan vähintään samantasoisia muita putkia, kouruja, laattoja tai vastaavia.

Suomessa on yleisesti käytetty kansallisen standardin SFS 5608 mukaisia kouruja EN-standardien mukaisten mekaanisilta ominaisuuksiltaan keveämpien suojuksien sijasta. Kansallisen asennusstandardin mukaan siis edelleenkin voidaan käyttää muitakin kuin eurooppalaisten standardien mukaisia rakenteita, jos ne ovat riittävän lujia.

Standardi EN 61386-24 on tarkoitus korvata tulevaisuudessa standardilla EN 50626, mutta tämän standardin valmistelu on vielä kesken. CENELEC-komitea  TC 213 päätti maaliskuussa käynnistää myös standardin EN 50520 uudistamisen. Näiden standardien valmistelun yhteydessä pitää keskustella Suomen kansallisista tarpeista ja silloin alan toimijoiden kannattaa vaikuttaa standardien sisältöön.

SESKOssa asennusputkien ja -kourujen sekä muiden johtotietarvikkeiden standardoinnista vastaa komitea SK 23A, jonka toimintaan osallistumalla pystyy seuraamaan alan standardointia ja vaikuttamaan standardien sisältöön eurooppalaisissa työryhmissä. Komitean SK 23A toiminnasta antaa lisätietoja Juha Vesa.

Lisää suosikiksi