SFS on julkaissut muutoksen A1 standardiin SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus. Samalla standardista on julkaistu myös uusi yhdistetty versio SFS 6002 + A1, jossa muutoksen teksti on otettu huomioon standardin sisällössä. 

Standardi SFS 6002 perustuu CENELECin EN 50110-sarjan standardeihin. Standardissa EN 50110-1 Operation of electrical installations – Part 1: General requirements esitetään kaikissa CENELECin maissa voimassa olevat perusvaatimukset. Tällä standardilla pyritään yhtenäistämään sähköturvallisuuskäytäntöjä eri puolilla Eurooppaa, mutta käytännössä joudutaan kuitenkin noudattamaan paikallisia säädöksiä. 

Standardin muutoksella sopeutetaan vaatimukset vastaamaan vuoden 2017 alussa voimaan tulleita sähköturvallisuuslakia (1135/2016) ja valtioneuvoston asetusta sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016). Tämän takia standardissa esitetyt nimitykset on muutettu vastaamaan säädösten käytäntöjä ja vaatimuksia on täsmennetty siihen sopivalla tavalla. Standardi on muutenkin saatettu ajan tasalle mm. ottamalla huomioon henkilönsuojainasetuksen vaatimukset. 

Standardin soveltamista selvennetään uudella kansallisella johdannolla. Standardi koskee vain sähkötyön turvallisuutta, ja sen perustella ei voida esittää vaatimuksia sähkölaitteiden rakenteille tai sähkötyön tekemisen yleisille järjestelyille. 

Standardin SFS 6002 muutoksessa A1 on 11 sivua ja sen hinta on 30 euroa (+ ALV 24 %). Koko standardin ja muutoksen sisältävä SFS 6002 + A1 sisältää 67 sivua ja sen hinta on 89 euroa (+ALV 24 %). Lisätietoja sähkötyöturvallisuusstandardeista saa Tapani Nurmelta

Lisää suosikiksi