Tärkein syy standardin uudistukselle on ollut sähkönjakeluverkkojen rakentamistapojen muutos. Sähkömarkkinalaki esittää tiukat vaatimukset sähköntoimituksen varmuudelle, ja sen takia käynnissä on laaja jakeluverkkojen muuttaminen ilmajohdoista maakaapeleihin. Tämä johtaa myös maadoitusten rakenteiden muuttumiseen, koska yksittäiset maadoitukset on yhdistetty toisiinsa kaapelien vaippojen ja keskusköysien kautta. Näiden yhdistämisten vaikutuksia viime vuosien aikana tutkittu ja standardia on muutettu tutkimusten tulosten perusteella.

Standardissa on otettu huomioon myös vuoden 2017 alussa muuttuneet sähköturvallisuussäädökset sekä EU:n rakennustuoteasetuksen vaatimukset kaapeleille. Standardin teksti on lisäksi kauttaaltaan tarkistettu ja selvennetty kohtia joiden soveltamisessa on esiintynyt epäselvyyttä.

Standardi sisältyy kokonaisuudessaan uudistettuun SFS-käsikirjaan 601 Suurjännitesähköasennukset ja ilmajohdot.

Lisätietoja uudesta standardista ja käsikirjasta saa SESKOssa Tapani Nurmelta.

Lisää suosikiksi