Siinä esitetään vaatimuksia ja ohjeita osaluetteloiden tietojen esittämiselle. Sitä voidaan soveltaa erilaisiin kohdeluetteloihin (esim. osaluettelot, toimintaluettelot ja sijaintiluettelot), joita käytetään sähkölaitteen tai sähkölaitteiston luonnostelu- ja suunnitteluprosessissa.

Osaluettelon (kohdeluettelo) tärkein tehtävä on luetella ja määritellä tiettyyn laitteeseen tai järjestelmään sisältyvät osat (komponentit).

Standardi jakaa osaluettelot luokkiin A ja B.

LUOKKA A: Jokainen luettelokohta edustaa yhtä osakohteen tyyppiä ja sen tyyppien lukumäärä on esitetty.

LUOKKA B: Jokainen luettelokohta edustaa yhtä osakohteen esiintymää.

Luokan A osaluetteloita käytetään yksittäisten kohteiden mekaanisessa suunnittelussa. Varsinkin, jos kyseinen osaluettelo koskee vain yhtä rakennetasoa.

Luokan B osaluetteloita käytetään monimutkaisten neste- ja sähköjärjestelmien yhteydessä, kun tyypin jokainen esiintymä on yksilöitävä esimerkiksi kytkentöjä varten.

Osaluettelon jokaisessa luettelokohdassa on oltava standardissa luokkakohtaisesti määritellyt pakolliset tiedot.  Lisäksi niihin on voitava lisätä ehdollisia tai vapaaehtoisia tietoja. Standardissa esitetään suositukset molempien luokkien tietosarakkeiden nimeämiseksi.

Koneiden sähkölaitteistoille luokan B osaluettelo

Standardin SFS-EN 60204-1 Koneiden sähkölaitteisto Osa 1: Yleiset vaatimukset kappaleessa 17.3 Kaikkia dokumentteja koskevat vaatimukset, sisältää vaatimuksen koneiden sähkölaitteistojen osaluetteloille:

toimitettavien osaluetteloiden on oltava standardin SFS-EN 62027 luokan B mukaisia

SFS-EN 62027:2012 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 64 sivua ja sen hinta on 70,55 € (alv 0 %). Julkaisua myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi
Lisätietoja julkaisusta saa SESKOsta Arto Sirviö

Lisää suosikiksi