SFS 5547:2021 0,6/1 kV voimakaapelit. Palonkestävät halogeenittomat nippuna paloa levittämättömät kaapelit. Rakenne, testaus ja käyttöohjeet.

Tämän standardin kaapelirakenteet (kaapelityypit XCMK-FRHF) perustuvat standardin SFS 5546 mukaisiin vakiorakenteisiin kuitenkin niin, että nippuna paloa levittämättömyyden, halogeenittomuuden ja vähäisen savunmuodostuksen lisäksi kaapelit säilyttävät toimintakykynsä palossa standardien EN 50200 ja EN IEC 60331-1 mukaisesti. Näitä kaapeleita käytetään esimerkiksi turvajärjestelmien sähkönsyöttöpiireissä. 

Standardi on uudistettu täysin ja korvaa edellisen painoksen SFS 5547:1989.

Standardia SFS 5547 käytetään yhdessä standardin SFS 5546 voimaansaattaman harmonisointiasiakirjan HD 604 osa Part 1 kanssa. Standardi SFS 5546 perustuu CENELECin hyväksymään osaan prHD 604 S2 Part 5I. Se määrittelee Suomessa käytettäviä halogeenittomia paloa levittämättömiä 0,6/1 kV -voimakaapeleita koskevien kaapelityyppien (AXMK-HF, AXCMK-HF, XMK-HF ja XCMK-HF) rakennevaatimukset, tyyppikohtaiset testausvaatimukset sekä kaapelityyppien käyttöohjeet. Standardin SFS 5546 mukaisia kaapeleita käytetään voimalaitoksissa ja kytkinlaitoksissa sekä yleisesti myös rakennustuotteina rakennuksissa ja muissa rakennuskohteissa. Standardin tunnistetiedot ovat seuraavat:
SFS 5546:2020 0,6/1 kV voimakaapelit. Halogeenittomat paloa levittämättömät kaapelit. Rakenne, testaus ja käyttöohjeet

Standardeissa SFS 5546 ja SFS 5547 esitetyt kaapelien kuormitusarvot on laskettu suoraan Suomen olosuhteiden mukaan, joten standardien arvoja voidaan käyttää suoraan Suomen olosuhteiden lähtöarvoina kaapelien lopullisia kuormitusarvoja laskettaessa.
SESKOn energiakaapelikomitea valmistelee parhaillaan myös uutta painosta palonkestävien asennuskaapeleiden (SFS 5545) ja sekä kokonaan uutta SFS-standardia paloa levittämättömien keskijännitekaapeleiden vaatimuksista. 

Lisätietoja energiakaapeleita koskevista standardeista saa Juha Vesalta.

Lisää suosikiksi