SFS-käsikirja 604-1: 2021 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 1: Määräykset, tilaluokitus ja sähkölaitteiden rakenteet 

Käsikirja sisältää räjähdysvaarallisten tilojen tilaluokitusta käsittelevät standardit SFS-EN 60079-10-1: 2021(kaasuräjähdysvaaralliset tilat) ja SFS-EN 60079-10-2: 2015 (pölyräjähdysvaaralliset tilat) sekä laiteiden rakennetta koskevan standardin SFS-EN 60079-0: 2019. Lisäksi käsikirjassa on lainsäädäntöä, yleistä tietoa säädöksistä ja laiterakenteista 

SFS-käsikirja 604-2: 2021 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 2: Sähköasennukset, tarkastus ja huolto 

Käsikirja sisältää sähköasennuksia koskevan standardin SFS-EN 60079-14: 2015 ja käyttöönottoa ja tarkastuksia koskevan standardin SFS-EN 60079-17: 2014 sekä uuden laitekorjausta koskevan standardin SFS-EN 60079-19:2019 ja sähkösaattoja koskevan standardin SFS-EN 60079–30-2: 2017. Lisäksi käsikirjassa on luku räjähdetilojen sähköasennuksista, jota mikään standardi ei kata. 

Kokonaan uusi osa käsikirjasarjaan on 

SFS-käsikirja 604-4: 2021 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 4: Staattisen sähkön aiheuttamat vaarat ja niiden torjuminen 

Se sisältää CENELECin raportin CLC/TR 60079-32-1: 2018 suomenkielisen käännöksen. Siinä esitetään uusinta tietoa staattisen sähkön vaikutuksista räjähdysvaarallisissa tiloissa. 

Metalliteollisuuden standardisointiyhdistys METSTA on valmistellut muita kuin sähkölaitteita koskevan käsikirjan

SFS-käsikirja 604-3: 2020 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 3: Muiden kuin sähkölaitteiden räjähdyksen esto ja riskin arviointi sekä laatujärjestelmien soveltaminen

Räjähdysvaaran voi aiheuttaa myös mekaaninen laite, ja niiden vaatimuksia käsitellään käsikirjassa 604-3. 

Uusia käsikirjoja voi tilata SFS:n julkaisumyynnistä https://sales.sfs.fi Kirjat on saatavilla sekä perinteisenä paperisen SFS-käsikirjana että ladattavana sähköisenä eKirjana. 

Lisää suosikiksi